Avís de MC al Govern: el 31 de desembre finalitza la vigència de l’acord de compatibilitat del personal mèdic

Metges de Catalunya (MC) avisa a la Generalitat de Catalunya que l’Acord de Govern 183/2013, que permet al personal mèdic que presta serveis en el sistema públic de salut desenvolupar una segona activitat laboral, pública o privada, finalitza el seu període de vigència el dia 31 de desembre de 2016. El sindicat insta l’executiu català a reeditar els termes d’aquest acord perquè ocupar un segon lloc de treball en l’àmbit de la medicina (assistencial o de recerca) sigui declarat d’interès públic i centenars de facultatius no hagin de patir per la seva seguretat jurídica.

L’actual acord, aprovat el 23 de desembre de 2013 i vigent fins a l’últim dia l’any, recull el testimoni de dos acords anteriors -de l’any 2007- que disposen la possibilitat de trencar el principi general de la incompatibilitat d’una segona feina en el sector públic regulada per un cos legal estatal i autonòmic dels anys vuitanta. En l’última dècada, el Govern de la Generalitat ha permès als professionals mèdics exercir una segona activitat, però establint límits pel que fa al temps de dedicació (67,5 hores setmanals si les dues jornades són públiques i 56,15 hores si la segona feina és privada), i fixant el principi de prioritat de l’assistència pública front la privada per evitar el conflicte de interessos.

A més d’aquest requisits, els metges del sector públic han de sol·licitar una autorització de compatibilitat al Departament de Salut per poder exercir simultàniament en dos llocs de treball. La petició de permís no s’aplica als facultatius que treballin en un centre del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) de titularitat privada, sempre que la segona activitat no sigui pública.

En cas que el Govern no mantingui els criteris que permeten la compatibilitat de dues dedicacions en l’àmbit mèdic, els facultatius del sistema sanitari públic que presten serveis en una segona empresa quedaran en una situació d’incertesa provocada per aquest buit legal. Encara més, aquesta situació podria comportar l’exposició a una sanció greu per part de l’Administració.