Els treballadors de l’Hospital de Martorell recuperen el 5% del sou de tres anys gràcies a MC

Metges de Catalunya (MC) ha guanyat la demanda presentada contra la Fundació Privada Hospital Sant Joan de Déu de Martorell per haver retallat de forma irregular el 5% del sou als seus treballadors. La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictaminat que la reducció salarial que va aplicar l’empresa a la plantilla entre l’1 de juny de 2010 i el 7 de juliol de 2013 no s’ajustava a dret, ja que es tractava d’una mesura contrària al criteri expressat pel Tribunal Suprem que en una sentència de 2014 declarava que la reducció salarial del 5% decretada per als treballadors públics no era aplicable al personal de les fundacions sanitàries privades concertades amb el Servei Català de la Salut (CatSalut). El TSJC, a més, retreu a l’entitat que per la via d’un acord d’empresa intentés aplicar una retallada amb efectes retroactius sobre un concepte retributiu que havia estat judicialitzat i reconegut com irregular per l’alt tribunal de l’Estat.

Davant la pèrdua de vigència del VII conveni de la XHUP el juliol de 2013, entre desembre d’aquell mateix any i març de 2014, la direcció i el comitè d’empresa van obrir un període de negociacions que va acabar amb un acord subscrit només per CCOO que, pel que fa als aspectes retributius, preveia dues mesures: la inaplicació de les taules salarials del conveni XHUP i l’aplicació d’una rebaixa del 5% durant el període comprès entre l’1 de juny i el 31 de desembre de 2013, i l’addició d’una nova rebaixa del 5% sobre els conceptes ja reduïts a partir de l’1 de gener de 2014.

Aquest acord va ser impugnat per MC i, posteriorment, UGT i CGT es van afegir a la causa com a coadjuvants. Una primera sentència del Jutjat Social va desestimar la demanda. Ara, però, davant el recurs presentat per MC i una de les organitzacions coadjuvants (UGT), el TSJC ha donat la raó als demandants assenyalant que, en l’acord subscrit el març de 2013, l’empresa no podia disposar del 5% de sou reduït als treballadors fins a la pèrdua de vigència de conveni perquè, com havia fixat el Suprem, aquesta retallada no s’ajustava a dret. En aquest sentit, la sentència remarca que l’empresa podia aplicar legítimament la rebaixa per la via de l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors a partir de la caiguda del conveni, però no en el període anterior perquè "es donaria l’absurd de que un pacte d’empresa tindria disponibilitat pejorativa sobre les condicions pactades en conveni i reconegudes en sentència judicial".

Així, els més de 500 treballadors de l’Hospital de Martorell podran recuperar el 5% del sou dels tres anys compresos entre l’1 de juny de 2010 i el 7 de juliol de 2013. Amb tot, la sentència encara no és ferma i els interessats poden interposar un recurs de cassació per a unificació de doctrina davant la Sala Social del Tribunal Suprem.