L’Administració pot aplicar el trasllat forçós al metge funcionari des de principis d’any

dc., 31 octubre 2012 - 08:39

L'Administració ja pot aplicar els trasllat forçós als metges funcionaris. Segons un estudi de l'assessoria jurídica del SMC-CESM, els canvis que s'han produït en la Llei 30/84 de Reforma de la Funció Pública, amb l'entrada en vigor de la Llei de Mesures Fiscals, Administratives i d'Ordre Social (Llei d'Acompanyament dels Pressupostos generals de l'Estat per al 2001), preveuen la possibilitat del trasllat forçós de funcionaris. En el cas dels metges de l'Institut Català de la Salut (ICS), aquesta modificació permet que, des d'avui, es pugui legislar una nova normativa que també afecti aquest col·lectiu en el mateix sentit.