Martín: “La pressió psicològica sobre els metges de primària és molt important, tenim una incidència de burnout molt elevada”

El president del Sector Primària ICS de Metges de Catalunya (MC), Andreu Martín, assegura que la sobrecàrrega assistencial dels facultatius d’atenció primària i l’escàs temps que poden dedicar a cada pacient produeix una pressió psicològica sobre els professionals que deriva en una incidència elevada de la síndrome de burnout. En una entrevista al Diari de la Sanitat, Martín radiografia l’atenció primària catalana que ha perdut un 25% del pressupost en deu anys i que ha vist com les retallades es portaven per davant a 1.000 facultatius de la sanitat pública.

“Mentre els polítics no entenguin que han d’incrementar el pressupost de primària de manera que representi una quarta part de la despesa total sanitària seguirem amb els mateixos problemes”, conclou.

Martín explica que la limitació pressupostària no ha permès que l’atenció primària es desenvolupés tal com es va preveure l’any 1985. “El metge s’ha hagut de dedicar bàsicament al motiu de consulta del malalt en aquell moment. Això vol dir que no s’han pogut desenvolupar adequadament altres aspectes fonamentals de l’atenció als pacients des de la primària com ara la prevenció, l’atenció comunitària o l’atenció domiciliària”, afirma.

L’infrafinançament i les retallades que s’han acarnissat amb l’atenció primària han tingut un impacte “brutal” sobre l’assistència. Així, els metges de família poden arribar a veure 45 pacients per dia i la saturació de les agendes provoca temps d’espera de 15 o 20 dies per aconseguir una cita. “Això trenca tot l’esperit i la filosofia de l’atenció primària, que ha de ser més propera i més immediata i genera dificultats enormes a la resta del sistema sanitari. S’exigeix als CAP que els nivells d’urgències de baixa complexitat no arribin a l’hospital i s’abordin des la primària, però tenim manca de recursos i de temps assistencials”.

Pel que fa l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC) que el Departament de Salut presentarà el proper dilluns, Martín reclama que les mesures que s'anunciïn en el pla estiguin associades a un pressupost. “Esperem que es concretin més les idees. El que nosaltres hem expressat repetidament és que el més important és el temps per escoltar el malalt, explorar-lo i aconsellar-lo per prendre decisions conjuntes entre el metge i el pacient. I avui és insuficient”.