MC argumenta que la formació continuada del metge és una obligació i no ha de tributar

Metges de Catalunya (MC) sosté que la formació continuada del facultatiu és un dret i una obligació fixats per llei, i que, per tant, ha de quedar lliure de tributació, circumstància que l’Agència Tributària ha negat recentment. Aquesta negativa ha provocat un fort malestar del col·lectiu mèdic i l’advertència d’una possible vaga de metges a tot l’Estat que ha forçat el Ministeri d’Hisenda a rectificar i anunciar la modificació del reglament de l’IRPF, per tal que els professionals de la medicina no hagin de pagar impostos pels cursos, jornades o congressos finançats per les farmacèutiques o altres empreses del sector sanitari.

En un informe destapat pel diari La Razón, el fisc argumentava que els treballadors sanitaris “solen ser invitats per les companyies farmacèutiques, perquè assisteixin a congressos mèdics”, en els quals “l’entitat organitzadora s’encarrega de sufragar totes les despeses relacionades amb el congrés, així com les de locomoció, manutenció i estada dels assistents”.

Segons el rotatiu, el document recollia un dictamen del Tribunal Econòmic-Administratiu Central, en què s’afirma que aquestes quantitats tenen la consideració de retribució en espècie, “ja que les abona la companyia que organitza els esdeveniments” i, en conseqüència, s’han d’incloure en els rendiments del treball de la declaració de la renda. Amb tot, l’Agència Tributària puntualitzava que aquests imports no s’haurien de fiscalitzar, si l’assistència a congressos fos considerada com a formació exigida per al desenvolupament del lloc de treball del facultatiu i finançada directament per la seva empresa de salut, en comptes de per la farmacèutica.

MC aplaudeix la rectificació anunciada pel ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, que s’ha compromès a estudiar fórmules per modificar aquesta càrrega fiscal i aclarir, en el decurs d’aquest mes de juny, el problema generat amb la fiscalitat de la formació mèdica. No obstant, el sindicat assenyala que seria desitjable que les empreses sanitàries oferissin i financessin la formació continuada del metge dins de la jornada laboral, sense que això comportés un increment de les càrregues de feina.

El secretari general de l’organització, Josep Maria Puig, afirma que el procés d’actualització i millora dels coneixements, habilitats i actituds del metge davant l’evolució científica i tecnològica de la medicina “hauria d’anar a càrrec de les empreses i hauria de ser considerat una part més de la seva jornada laboral, atès el seu caràcter obligatori”, com reconeix la Llei d’Ordenació de les Professions Sanitàries (LOSP).

“Actualment això no passa. La sobrecàrrega de treball obliga els facultatius a dedicar gairebé tota la seva jornada a l’atenció directa dels pacients, sense que pràcticament puguin tenir temps per fer activitats formatives o d’investigació, que, d’altra banda, difícilment ofereixen les empreses sanitàries”, critica Puig. “Si ara el fisc vol castigar el metge per procurar-se la seva formació continuada, dedicant part del seu temps lliure, malament rai”.