MC celebra la decisió del Constitucional d’anul·lar la integració forçosa dels facultatius APD i de contingent i zona

Metges de Catalunya (MC) expressa la seva satisfacció per la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la el polèmic procés d’estatutarització obligatòria dels facultatius d’Assistència Pública Domiciliària (APD) i de contingent i zona, com dictava la reforma sanitària aprovada pel govern espanyol l’abril de l’any 2012, en el marc de les mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut (SNS). 

El sindicat, un dels principals bastions de la defensa dels drets laborals i professionals d’aquest col·lectiu, es congratula de la resolució emesa per l’alt tribunal, ja que desactiva definitivament una “norma injusta” que modificava unilateralment les condicions de treball consolidades al llarg del temps dels facultatius APD i de contingent i zona, deixant sense efectes la voluntarietat d’integració regulada fins aleshores en l’Estatut Marc.  

El Constitucional argumenta que el precepte d’integració forçosa suposa una “intromissió” en la competència autonòmica sobre la gestió dels recursos humans al seu servei. En concret, assenyala que es tracta d’una regla que “afecta intensament l’organització i el funcionament dels òrgans administratius autonòmics i les seves potestats per organitzar el seu propi personal”, tal com propugnava MC. 

Per aquest motiu, el tribunal admet un recurs d’inconstitucionalitat que va presentar el govern d’Astúries i decreta la nul·litat d’aquesta polèmica norma. 

Neutralització
A Catalunya, la pressió i el treball incansable de MC va neutralitzar fa tres anys l’estatutarització obligatòria dels facultatius APD i de contingent i zona. Primer, el Departament de Salut va treure, a finals de 2013, una ordre per la qual el procés d’integració dels APD com a personal estatutari fix de l’Institut Català de la Salut (ICS) passava a ser voluntari. Després, una resolució de l’ICS fixava que el personal sanitari que percebés havers pel sistema de contingent i zona podia continuar transitòriament, a partir de l’1 de gener de 2014, sota aquesta modalitat retributiva i de prestació de serveis.

Prèviament, el sindicat havia adreçat un escrit a l’aleshores conseller de Salut, Boi Ruiz, perquè emprengués les accions “polítiques, legals i administratives” oportunes a fi que el govern espanyol deixés sense efectes el procés d’integració obligatòria d’aquest col·lectiu. Fins i tot, havia plantejat a la Generalitat la possibilitat de crear una mesa de negociació específica per intentar consensuar una solució “el menys lesiva possible” per a aquests professionals.

A instàncies de MC, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) també va fer arribar al Ministeri de Sanitat l’enuig dels facultatius APD i de contingent i zona, i la petició perquè derogués la integració forçosa decretada l’any 2012.