MC es congratula que Salut reculli el "guant de la transparència" llançat pel sindicat

dc., 21 setembre 2016 - 17:01

Metges de Catalunya (MC) celebra que el Departament de Salut reculli el “guant de la transparència” llançat pel sindicat i hagi decidit que a partir de l’any 2017 els contractes subscrits pel Servei Català de la Salut (CatSalut) amb entitats proveïdores, ja siguin publiques o privades, amb o sense ànim de lucre, incorporaran una clàusula de transparència que obligarà les empreses contractades a posar en coneixement de la conselleria les retribucions dels seus directius.

A més, la mesura, revelada pel diari El País, afectarà qualsevol entitat amb un vincle contractual amb Salut, amb independència del seu volum d’ingressos públics. D’aquesta manera, el departament elimina les limitacions de la llei de transparència que fixa en un 25% el nivell de facturació publica que una empresa requereix per haver de fer públics els sous dels seus dirigents.

El sindicat mèdic valora positivament la reacció de la conselleria a les peticions de transparència formulades reiteradament per l’organització, la darrera de les quals aquest mateix estiu amb la presentació, per mitjà del Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya, de més de 100 sol·licituds d’informació sobre les retribucions percebudes pel personal directiu, adreçades a les entitats que configuren el Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

En aquest sentit, MC considera que la seva "persistència" per trencar amb la opacitat en el sistema sanitari català ha estat "determinant" perquè mesures com la inclusió de la clàusula de transparència en els contractes dels proveïdors s’hagin pogut produir.

Amb tot, l’organització recomana a Salut que sigui “escrupolós” a l’hora de fer complir aquesta clàusula a les entitats perquè no es converteixi en una mesura de “transparència cosmètica o declarativa”, sense efectes pràctics. I es que, segons l’experiència del sindicat amb les respostes a les sol·licituds d’informació sobre els sous dels càrrecs directius del SISCAT, "les entitats posaran totes les traves possibles i faran ús d’argúcies legals per evitar facilitar la informació o que aquesta es faci pública".