MC i la resta de sindicats del comitè d’empresa de GiPSS, en peu de guerra per l’incompliment de millores laborals

Metges de Catalunya (MC) i la resta de sindicats que integren el comitè d’empresa de Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS), entitat adscrita al Servei Català de la Salut (CatSalut), han esclatat davant la “situació de conflictivitat laboral creixent” que pateixen els treballadors i han amenaçat amb iniciar mobilitzacions, després que la direcció s’hagi negat a complir part d’unes millores laborals pactades amb la plantilla l’any 2008.

En un comunicat conjunt, els representants dels treballadors acusen GiPSS de “trair” els compromisos acordats en la signatura d’adhesió al VII conveni col·lectiu dels centres sanitaris de la xarxa concertada, que incloïa unes condicions afegides més avantatjoses que s’han mantingut en els pactes laborals posteriors.  

No obstant això, GiPSS es nega ara a executar part d’aquestes millores relacionades amb els dies de lliure disposició, al·legant que “no va sol·licitar l’informe favorable al Departament d’Economia i Finances, imprescindible per donar validesa jurídica a l’acord”, segons assenyalen els sindicats.

Aquests rebutgen l’argument, ja que asseguren que les auditories comptables de l’empresa i els informes dels interventors de la Generalitat demostren que Economia i Finances “és coneixedor del pacte i de les seves repercussions econòmiques”. A més, afegeixen que, fins avui, el CatSalut “ha proveït l’entitat dels recursos econòmics necessaris per satisfer les condicions específiques de la plantilla”.

Segons els representants dels treballadors, la negativa a aplicar les millores laborals  “ha estat la gota que ha fet vessar el got després d’anys d’acumulació de retallades de sou i personal, increment de la precarietat laboral, sobrecàrrega assistencial per manca de substitucions i nul interès empresarial per la gestió de la plantilla”, com ho demostra el fet que des de 1992 –any de creació de GiPSS– no s’ha redactat cap pla de recursos humans.

“Ens sentim enganyats i víctimes de la mala praxi dels responsables de l’empresa”, motiu pel qual els sindicats exigeixen una solució pactada “que respecti el que es va negociar i signar en aquell moment”. Afirmen que no són responsables de la “incompetència empresarial” i adverteixen que iniciaran les mobilitzacions i les accions necessàries “perquè es faci justícia”.

GiPSS és una empresa pública que ofereix atenció sanitària, social i domiciliària en l'àmbit territorial del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Entre altres serveis, gestiona l’Hospital Sociosanitari Francolí, diversos programes d'atenció domiciliària-equips de suport (PADES), una unitat funcional interdisciplinària sociosanitària de cures pal·liatives que dóna servei a l'Hospital Joan XXIII i un centre d'atenció i seguiment de les drogodependències. Actualment, compta amb una plantilla de prop de 300 treballadors i té assignat un pressupost de 13,2 milions d’euros per al 2017.