MC només acceptarà un desenvolupament professional continu “gratuït, voluntari i no sancionador”

Metges de Catalunya (MC) considera que el sistema d’acreditació periòdica de la competència professional que vol implantar el Departament de Salut, en compliment de la normativa vigent, ha de ser “gratuït, voluntari i no sancionador” i així ho ha expressat en el marc de les reunions que manté el Consell de la Professió Mèdica de Catalunya (CPMC) per consensuar un pla de desenvolupament professional continu (DPC), que promogui el manteniment i la millora del grau competencial dels facultatius.

El sindicat rebutja la “proposta de màxims” que Salut ha posat damunt la taula, ja que sotmet els metges a la pressió “innecessària” d’haver de superar obligatòriament una revàlida competencial cada tres anys –es preveu la possibilitat d’incloure un examen, sense especificar quines conseqüències tindria no aprovar-lo–, “amb l’agreujant que, avui en dia, les empreses sanitàries no proporcionen la formació continuada per poder assumir aquest tipus d’avaluació”, afirma el seu secretari general, Josep Maria Puig. 

Amb tot, MC creu que el DPC és un “imperatiu ètic” per al facultatiu que pot millorar l’exercici professional de la medicina, però exigeix que les accions formatives que han de dotar de sentit aquest sistema d’acreditació competencial siguin també gratuïtes, voluntàries i a càrrec de l’empresa o del col·legi professional, en el cas que el facultatiu treballi per compte propi. A més, reclama que es duguin a terme dins de l’horari laboral, amb un calendari anual i sense incrementar la càrrega assistencial de les plantilles, ja sigui programant les visites o les intervencions quirúrgiques en funció d’un horari d’atenció reduït o bé contractant personal substitut.

Així mateix, l’organització sindical demana que el DPC formi part dels mèrits avaluables del complement variable de direcció per objectius (DPO) i, alhora, computi com a crèdit en la valoració de la carrera professional. 

Finalment, MC sol·licita, d’una banda, el compromís per escrit de l’Administració de dotar el DPC d’una partida pressupostària finalista i suficient per cobrir la formació continuada, i de l’altra, formar part dels òrgans de debat, decisió i seguiment posterior al desenvolupament de la norma, per donar forma i contingut definitiu al procés d’acreditació competencial. “En cap cas –adverteix Puig– acceptarem que els objectius de Salut comportin un empitjorament de les ja penoses condicions laborals i econòmiques dels metges”.

Normativa 
Des del punt de vista normatiu, la Llei d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS) de 2003 ja fa referència al DPC, en assenyalar que el personal sanitari “farà al llarg de la seva vida professional una formació continuada i acreditarà regularment la seva competència professional”.

Igualment, la directiva europea 2013/55/UE, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, declara que els estats membres “han de promoure el desenvolupament professional continu dels metges (...)” i que aquest ha d’incloure l’“evolució tècnica, científica, normativa i ètica, així com motivar els professionals perquè participin en formacions d’aprenentatge permanent relacionades amb la seva professió”. 

La UE també indica que els estats han de vetllar, de conformitat amb els seus procediments i mitjançant el foment del desenvolupament professional continu, “perquè els professionals (...) puguin actualitzar els seus coneixements, capacitats i competències, amb l’objectiu de preservar l’exercici segur i eficaç de la seva professió i mantenir-se al dia de l’evolució de la professió”.