MC recorrerà davant el Tribunal Suprem la sentència sobre el conveni de la sanitat concertada

Metges de Catalunya (MC) presentarà un recurs davant el Tribunal Suprem contra la sentència que ha dictat aquesta setmana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què desestima, en la seva totalitat, la demanda presentada pel sindicat mèdic l’octubre de l’any passat sol·licitant Ia nul·litat del Conveni Col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de la Salut (CatSalut).

Els jutges han rebutjat el sis motius pels quals MC va impugnar el conveni: l’exclusió del sindicat en la negociació i redacció final del text, la vulneració del principi d’igualtat i no discriminació per raó de gènere, la discriminació dels facultatius en el règim de jornada de treball i descansos, en els dos dies de lliure disposició i en l'increment retributiu pactat en el conveni, i, per últim, l’exclusió de l’organització de totes les comissions de seguiment i treball derivades del pacte (comissió paritària, comissió sectorial de la professió mèdica, comissió sectorial d’ocupació i igualtat i comissió sectorial de classificació professional).

MC no comparteix els criteris mantinguts pel tribunal en la sentència i entén que el seu argumentari jurídic no respon a tots i cadascun dels plantejaments que el sindicat va exposar en la demanda. Per aquest motiu, l’organització espera que el Suprem accedeixi a valorar les seves pretensions jurídiques i estimi el recurs que presentarà en els propers dies.