Metges de Catalunya demana a l’ICS convertir les places eventuals estructurals en interines

Metges de Catalunya (MC) ha reclamat aquest dimarts a l’Institut Català de la Salut (ICS) que la contractació del personal mèdic s’ajusti a la normativa d’aplicació vigent i nomeni com a interins els 417 facultatius d’hospitals (un 13% del total de la plantilla) amb contractes eventuals concatenats, fins que no es convoqui una oferta pública d’ocupació per cobrir aquestes places vacants.

La vicepresidenta de MC i la presidenta del Sector Hospitals ICS, Teresa Fuentelsaz i Rosa Boyé, respectivament, acompanyades per delegats del sindicat, han presentat a l’ICS un escrit que posa de manifest la pràctica fraudulenta de l’empresa a l’hora d’abusar de la contractació temporal no justificada, “petrificant la precarització dels professionals que han de garantir el dret fonamental a la salut de la ciutadania”. Per al sindicat, aquesta actuació és “especialment greu” ja que és l’Administració pública qui la protagonitza, “quan hauria de ser exemple de respecte escrupolós a la normativa que ella mateixa dicta”.

En aquest sentit, l’organització recorda que la Llei de l’ICS relega la temporalitat a “situacions molt concretes i transitòries” i reserva al personal eventual funcions exclusivament de “confiança o d’assessorament especial, amb caràcter no permanent”. Per aquest motiu, MC acusa l’Administració d’incórrer en “frau de llei”, pel fet que la concatenació de contractes eventuals de llarga durada –anomenats també eventuals estructurals– “és contrària a la legalitat i converteix l’excepcionalitat en regla general”.

A banda d’això, el sindicat denuncia que la perpetuació del personal eventual, que a la pràctica assumeix les funcions pròpies d’una plaça estructural, dóna lloc a una “doble escala salarial totalment contrària al principi d’igualtat”, tenint en compte que aquest col·lectiu no percep el complement de jornada completa, tot i fer la mateixa tasca i el mateix horari que el personal fix d’hospitals.

La reivindicació de MC, però, no quedarà circumscrita a l’àmbit hospitalari. En els propers dies, el sindicat sol·licitarà a la direcció de Recursos Humans de l’ICS el nombre de facultatius eventuals que exerceixen en el primer nivell assistencial, per interposar una reclamació similar a la d’hospitals.