El delegat de prevenció de riscos laborals de MC, David Arribas, insisteix en la necessitat de formar el personal sanitari per fer front al virus de l'Ebola

10 octubre 2014 - 09:36

Onda Cero. La ciutat

"Reclamem a les administracions que facin un esforç majúscul en la formació dels professionals sanitaris que han d'atendre persones afectades d'Ebola o amb símptomes d'estar-ho."