El secretari general de MC, Francesc Duch, explica les demandes del sindicat al nou conseller de Salut, Antoni Comín

14 gener 2016 - 17:02

Catalunya Informació

"El conseller ha de revertir la hipertròfia estructural, gerencial i de comandaments que té el model sanitari català i fusionar les empreses públiques i els consorcis en una sola empresa. Al marge de tot això, la principal reivindicació que tenim és la restitució de les condicions laborals i salarials del metge."