Formació

La formació és un dels serveis bàsics per a l’afiliat. Metges de Catalunya (MC) ofereix cursos i jornades de formació orientades tant als aspectes d’índole laboral (convenis, nòmines, drets, prevenció i salut laboral...) com als aspectes professionals, en col·laboració amb la Fundació Metges. En els cursos gratuïts per als afiliats es requereix un mínim de sis mesos de pertinença al sindicat. Si un nou afiliat vol inscriure's a un curs gratuït, haurà d’abonar el període de carència corresponent.