Formació

La celebració dels cursos de formació està condicionada a les recomanacions emeses pel Departament de Salut per a la prevenció i el control de la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en el col·lectiu de professionals sanitaris. En cas de suspensió, Metges de Catalunya (MC) intentarà fixar una nova data, en funció dels canvis que es produeixin en els protocols d’actuació aprovats per l’autoritat sanitària i de la disponibilitat dels ponents.  

La formació és un dels serveis bàsics per a l’afiliat. Metges de Catalunya (MC) ofereix cursos i jornades de formació orientades tant als aspectes d’índole laboral (convenis, nòmines, drets, prevenció i salut laboral...) com als aspectes professionals, en col·laboració amb la Fundació Metges. En els cursos gratuïts per als afiliats es requereix un mínim de sis mesos de pertinença al sindicat. Si un nou afiliat vol inscriure's a un curs gratuït, haurà d’abonar el període de carència corresponent.