(Canvi de data) Incapacitats laborals (Acreditació: 0,4 crèdits)

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
Nova data: 24 d’abril de 2018 (abans: 11 d'abril)
Horari:
De 16.30 a 20.30 hores
Localització:
Metges de Catalunya
Modalitat:
Presencial
Preus: Afiliats:
20€
Residents afiliats:
0€
No afiliats:
60€
Incapacitats laborals

Activitat acreditada amb 0,4 crèdits pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

acreditacio

 

 

Ponent:

 • Dra. M. Dolores Ibáñez de la Chica. Responsable de Formació mèdica a l’ICAM i cap de servei de valoració medicolegal de danys corporals.

Programa

 • La incapacitat temporal
  • Definició i concepte, situacions protegides i no protegides
  • Els comunicats de baixa, confirmació i alta
  • Durada i pròrroga
  • Entitats gestores (INSS, MATMPSS, empreses autoasseguradores)
  • Quantia de la prestació
  • Informació a les mútues per part dels serveis públics de salut
  • Tipus d’alta
  • Recaiguda
  • Situacions especials
   • Baixes retroactives
   • Baixes socials
   • Pluriocupat
   • La IT i l’atur
   • Desplaçaments durant la IT
   • Baixes en estrangers o en personal d’altres comunitats
   • Vacances
   • IT i presó
  • Reclamació prèvia contra una alta
  • Demanda al jutjat social
    
 • La incapacitat permanent
  • Definició i graus. Reconeixement de la prestació. Revisions de grau
  • La Comissió d’Avaluació d’Incapacitats (CEI). Resolucions INSS
    
 • Contingències i determinació de contingències
  • Comunes
   • Malaltia comuna i accident no laboral
  • Professionals 
   • Accidents de Treball (AT) (tipus d’AT)
   • Malalties Professionals (Decret...)
     
 • Procediment de disconformitat contra altes de les mútues RD1430/2009
   
 • Procediment de determinació de contingència
   
 • Prestació de risc per l’embaràs
   
 • Prestació de risc per a la lactància materna
   
 • El permís de maternitat i de paternitat
   
 • Permís per cura de menor amb càncer o malaltia greu

Activitat acreditada amb 0,4 crèdits pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

acreditacio

 

 

Ponent:

 • Dra. M. Dolores Ibáñez de la Chica. Responsable de Formació mèdica a l’ICAM i cap de servei de valoració medicolegal de danys corporals.

Programa

 • La incapacitat temporal
  • Definició i concepte, situacions protegides i no protegides
  • Els comunicats de baixa, confirmació i alta
  • Durada i pròrroga
  • Entitats gestores (INSS, MATMPSS, empreses autoasseguradores)
  • Quantia de la prestació
  • Informació a les mútues per part dels serveis públics de salut
  • Tipus d’alta
  • Recaiguda
  • Situacions especials
   • Baixes retroactives
   • Baixes socials
   • Pluriocupat
   • La IT i l’atur
   • Desplaçaments durant la IT
   • Baixes en estrangers o en personal d’altres comunitats
   • Vacances
   • IT i presó
  • Reclamació prèvia contra una alta
  • Demanda al jutjat social
    
 • La incapacitat permanent
  • Definició i graus. Reconeixement de la prestació. Revisions de grau
  • La Comissió d’Avaluació d’Incapacitats (CEI). Resolucions INSS
    
 • Contingències i determinació de contingències
  • Comunes
   • Malaltia comuna i accident no laboral
  • Professionals 
   • Accidents de Treball (AT) (tipus d’AT)
   • Malalties Professionals (Decret...)
     
 • Procediment de disconformitat contra altes de les mútues RD1430/2009
   
 • Procediment de determinació de contingència
   
 • Prestació de risc per l’embaràs
   
 • Prestació de risc per a la lactància materna
   
 • El permís de maternitat i de paternitat
   
 • Permís per cura de menor amb càncer o malaltia greu
Metges de Catalunya
Presencial
Incapacitats laborals
20€
0€
60€
De 16.30 a 20.30 hores
Nova data: 24 d’abril de 2018 (abans: 11 d'abril)
Afiliats i no afiliats
Metges de Catalunya informa que aquestes dades s'incorporaran al fitxer que el sindicat té inscrit en el registre general de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a aquells usos permesos per la llei i pels Estatuts de l'organització. En qualsevol cas, es podran exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició, mitjançant comunicació escrita a la seu de Metges de Catalunya (Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona). Metges de Catalunya es responsabilitza que les dades transferides estaran protegides i que seran tractades amb estricta confidencialitat, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.