Curs d’economia bàsica sanitària

Tornar
Adreçat a:
Delegats
Dates:
31 d’octubre i 21 de novembre del 2018, 30 de gener i 13 de març del 2019
Horari:
De 16.00 a 19.00 hores
Localització:
Metges de Catalunya
Modalitat:
Presencial
econimia_basica

Ponent:

 • Gemma Mascarell Balcells
  Adjunta a la directora econòmico-financera i responsable dels serveis econòmics de l’Hospital Clínic de Barcelona


Programa

1.  Marc normatiu i financer

 • Diferents marcs normatius (internacionals, nacionals i locals)

 • Diversos tipus d’entitats en el sector públic

 • Règim d’auditoria i control financer

 • Especialitats del sector sanitari. Autonomia de gestió

2.  Tipus de comptabilitat segons a qui ens adrecem

 • Comptabilitat pressupostària

 • Comptabilitat financera

 • Conciliació entre comptabilitat pressupostària i financera

 • El pressupost i el concepte d’equilibri pressupostari

 • Els comptes anuals i la liquidació pressupostària

3.  Entendre els estats financers dels hospitals


a)  El balanç de situació. Anàlisi

 • Actiu i passiu: què representen? El net patrimonial

 • Immobilitzat, circulant i exigible

 • Els estocs. Influència del moviment d’estocs en els resultats

 • Deutors, clients, creditors i proveïdors. Saber diferenciar conceptes

b)  El compte de resultats. Anàlisi

 • Estructura

 • Conceptes clau

 • Despeses, inversions i compres

4.  Tipus de comptabilitat segons a qui ens adrecem

 • Principals ràtios financeres
 • Cash-Flow

 • EBITDA

 • Llindar de rendibilitat

 • Fons de maniobra

       Aplicació pràctica en el sector de la sanitat.

 

5.  Les inversions en sanitat: formes de comptabilitzar-les

 • Invertir o gastar. Quan fem una cosa o l’altra?
 • Reparacions i manteniment. Són una inversió?

 • Inversions intangibles

 • Les inversions i el pressupost

 • Com comprem? Principals efectes de la contractació pública

6.  Diverses fonts de finançament

 • Finançament intern o extern
 • Introducció als principals instruments financers:

  • Comptes de crèdit

  • Cash-pooling centralitzat

  • Factoring i confirming

  • ICO/FLA

Ponent:

 • Gemma Mascarell Balcells
  Adjunta a la directora econòmico-financera i responsable dels serveis econòmics de l’Hospital Clínic de Barcelona


Programa

1.  Marc normatiu i financer

 • Diferents marcs normatius (internacionals, nacionals i locals)

 • Diversos tipus d’entitats en el sector públic

 • Règim d’auditoria i control financer

 • Especialitats del sector sanitari. Autonomia de gestió

2.  Tipus de comptabilitat segons a qui ens adrecem

 • Comptabilitat pressupostària

 • Comptabilitat financera

 • Conciliació entre comptabilitat pressupostària i financera

 • El pressupost i el concepte d’equilibri pressupostari

 • Els comptes anuals i la liquidació pressupostària

3.  Entendre els estats financers dels hospitals


a)  El balanç de situació. Anàlisi

 • Actiu i passiu: què representen? El net patrimonial

 • Immobilitzat, circulant i exigible

 • Els estocs. Influència del moviment d’estocs en els resultats

 • Deutors, clients, creditors i proveïdors. Saber diferenciar conceptes

b)  El compte de resultats. Anàlisi

 • Estructura

 • Conceptes clau

 • Despeses, inversions i compres

4.  Tipus de comptabilitat segons a qui ens adrecem

 • Principals ràtios financeres
 • Cash-Flow

 • EBITDA

 • Llindar de rendibilitat

 • Fons de maniobra

       Aplicació pràctica en el sector de la sanitat.

 

5.  Les inversions en sanitat: formes de comptabilitzar-les

 • Invertir o gastar. Quan fem una cosa o l’altra?
 • Reparacions i manteniment. Són una inversió?

 • Inversions intangibles

 • Les inversions i el pressupost

 • Com comprem? Principals efectes de la contractació pública

6.  Diverses fonts de finançament

 • Finançament intern o extern
 • Introducció als principals instruments financers:

  • Comptes de crèdit

  • Cash-pooling centralitzat

  • Factoring i confirming

  • ICO/FLA

Metges de Catalunya
Presencial
econimia_basica
De 16.00 a 19.00 hores
31 d’octubre i 21 de novembre del 2018, 30 de gener i 13 de març del 2019
Delegats
1.- Que Metges de Catalunya tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Metges de Catalunya a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@metgesdecatalunya.cat. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control. La Delegada de Protecció de Dades és Mercè Clarena Boix i les seves dades de contacte són dpd@metgesdecatalunya.cat.