Històric

Veure cursos vigents La formació és un dels serveis bàsics per a l’afiliat. Metges de Catalunya (MC) ofereix cursos i jornades de formació orientades tant als aspectes d’índole laboral (convenis, nòmines, drets, prevenció i salut laboral...) com als aspectes professionals, en col·laboració amb la Fundació Metges.
Dirigit a: Afiliats i no afiliats
Data: 18 d’octubre de 2017
Horari: De 16.30 a 20.30 h
Dirigit a: Obert a tothom
Data: 17 d'octubre de 2017
Horari: 17.30 h
Dirigit a: Afiliats i no afiliats
Data: 3 d'octubre de 2017
Horari: De 16.30 a 20.30 hores
Dirigit a: Afiliats i no afiliats
Data: 6, 13 i 20 març de 2018
Horari: De 16.00 a 20.00 hores