Posa't al dia per a les OPOSICIONS 2018. Et preparem en epidemiologia, estadística, legislació, salut laboral i avaluació de competències

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
A partir del setembre de 2018
Horari:
Pendent
Localització:
Metges de Catalunya
Modalitat:
Presencial
Preus: Afiliats:
Pendent
Residents afiliats:
Pendent
No afiliats:
Pendent
oposicions

Programa

  • Epidemiologia
  • Estadística
  • Legislació
  • Salut laboral
  • Avaluació de competències

Programa

  • Epidemiologia
  • Estadística
  • Legislació
  • Salut laboral
  • Avaluació de competències
Metges de Catalunya
Presencial
oposicions
Pendent
Pendent
Pendent
Pendent
A partir del setembre de 2018
Afiliats i no afiliats

Formulari d'inscripció

L’informem que Metges de Catalunya gestiona els cursos de formació que promou a través de Fundació Metges, una entitat sense ànim de lucre constituïda pel propi sindicat i que té, entre altres finalitats, la millora i el recolzament de l’activitat professional dels metges. És per aquest motiu que el formulari d’inscripció i el tractament de les dades personals serà gestionat per Fundació Metges, en els termes que consten al formulari que li presentem a continuació.

Dades personals
Dades laborals
Dades bancàries
newsletter
1.- Que Fundació Metges tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prestació del servei i durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Fundació Metges a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@fundaciometges.org. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control.