Posa't al dia per a les oposicions Primària ICS 2018 (SUSPÈS)

Tornar
Adreçat a:
Afiliats i no afiliats
Dates:
29 de setembre de 2018; 6, 20 i 27 d'octubre de 2018; 10 i 17 de novembre de 2018; i un divendres a la tarda (data a determinar)
Horari:
De 10.00 a 14.00 h i de 15.30 a 18.30 hores
Localització:
Barcelona
Modalitat:
Presencial
Preus: Afiliats:
275€
Residents afiliats:
---
No afiliats:
400€
oposicions

Després de l’èxit que va tenir el curs “Avaluació de competències” preparatori per a les oposicions a l’Institut Català de la Salut (ICS) de l’any 2015, Metges de Catalunya (MC), a través de la Fundació Metges, ha decidit ampliar la cobertura formativa de cara a l’actual convocatòria pública de places d’atenció primària, incorporant el contingut del temari transversal del procés selectiu d’enguany. Així, el sindicat respon de manera més integral a les necessitats formatives dels professionals que vulguin opositar.    

Programa preliminar

 • Epidemiologia
 • Estadística
 • Legislació
 • Salut laboral
 • Avaluació de competències
 • Bioètica
 • Qualitat
 • PCC/MACA
 • Protecció de dades


Quòrum mínim d'inscrits de 30 persones

Després de l’èxit que va tenir el curs “Avaluació de competències” preparatori per a les oposicions a l’Institut Català de la Salut (ICS) de l’any 2015, Metges de Catalunya (MC), a través de la Fundació Metges, ha decidit ampliar la cobertura formativa de cara a l’actual convocatòria pública de places d’atenció primària, incorporant el contingut del temari transversal del procés selectiu d’enguany. Així, el sindicat respon de manera més integral a les necessitats formatives dels professionals que vulguin opositar.    

Programa preliminar

 • Epidemiologia
 • Estadística
 • Legislació
 • Salut laboral
 • Avaluació de competències
 • Bioètica
 • Qualitat
 • PCC/MACA
 • Protecció de dades


Quòrum mínim d'inscrits de 30 persones

Barcelona
Presencial
oposicions
275€
---
400€
De 10.00 a 14.00 h i de 15.30 a 18.30 hores
29 de setembre de 2018; 6, 20 i 27 d'octubre de 2018; 10 i 17 de novembre de 2018; i un divendres a la tarda (data a determinar)
Afiliats i no afiliats

Formulari d'inscripció

L’informem que Metges de Catalunya gestiona els cursos de formació que promou a través de Fundació Metges, una entitat sense ànim de lucre constituïda pel propi sindicat i que té, entre altres finalitats, la millora i el recolzament de l’activitat professional dels metges. És per aquest motiu que el formulari d’inscripció i el tractament de les dades personals serà gestionat per Fundació Metges, en els termes que consten al formulari que li presentem a continuació.

Dades personals
Dades laborals
Dades bancàries
newsletter
1.- Que Fundació Metges tracta les dades facilitades, conjuntament amb les que se n’obtinguin de la documentació lliurada per l’interessat i les que l’entitat en pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.
2.- La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres i la prestació dels serveis concertats. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prestació del servei i durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat, i no seran cedides a tercers.
3.- Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.
4.- Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Fundació Metges a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@fundaciometges.org. Així mateix, vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment i té dret a formular reclamació davant l’autoritat de control.