metgesdecatalunya.cat  

AGRUPACIÓ DE JUBILATS DE METGES DE CATALUNYA


La Barcelona de Josep Llimona


L'Agrupació de Jubilats de MC et proposa conèixer La Barcelona de Josep Llimona.

Josep Llimona i Bruguera (Barcelona, 1863-1934) és un dels escultors més importants de finals de segle XIX i primera part del XX. Destacat artista modernista, desenvolupà la seva carrera evolucionant des del realisme propi dels seus mestres, els germans Vallmitjana i Rossend Nobas, fins a la gran eclosió del simbolisme, de qui és un dels capdavanters a la Catalunya finisecular.

La ruta ens proposa un recorregut a peu per algunes de les principals obres de l’artista que es troben a Barcelona, començant als voltants de la Catedral de Barcelona i acabant a Pl. Tetuan, on trobarem l‘obra clau del modernisme més monumental: el Monument al Dr. Robert. El recorregut ens permetrà fer referència als moments vitals i professionals més destacats de l’artista i que estan ben vinculats a la història de la mateixa ciutat que el va veure néixer i morir: Barcelona.


Data: Dijous 31 d'octubre de 2019

Hora de trobada: 16.30 hores

Lloc de trobada: Pl. Ramon Berenguer el Gran (al voltant de l'escultura de Ramon Berenguer)

Màxim 20 persones.


INSCRIPCIÓ:

Preu: 11 euros (inclou visita guiada)

L'import s'han d'ingressar al compte de la Fundació Metges:

Concepte: Llimona
ES44 2085 9303 2903 30432766

Enviar un correu electrònic a agrupaciojubilats@metgesdecatalunya.cat amb les dades de les persones que es volen inscriure o parlar amb la secretària Núria Riera i fer la inscripció per telèfon al 93 265 11 77:

  • Nom i cognoms
  • DNI
  • Mòbil

És molt important indicar si es vindrà acompanyat.

Per a més informació, consulta el web de l'Agrupació de Jubilats de MC.


Atentament


María Jesús Martínez
Presidenta de l'Agrupació de Jubilats de MCConsell de Cent, 471-475, esc. B entl. - 08013 Barcelona - Tel. 93 265 11 77 Fax 93 265 39 71
www.metgesdecatalunya.cat - info@metgesdecatalunya.cat


Avís de confidencialitat.- Aquest correu electrònic i, en el seu cas, qualsevol fitxer annex al mateix, conté informació de caràcter confidencial exclusivament dirigida al seu destinatari o destinataris i és propietat de Metges de Catalunya. Queda prohibida la seva divulgació, còpia o distribució a tercers sense la prèvia autorització escrita de Metges de Catalunya, en virtut de la legislació vigent. En el cas d’haver rebut aquest correu electrònic per error, es prega notificar immediatament aquesta circumstància mitjançant reenviament a la adreça electrònica del remitent i la destrucció del mateix.

De conformitat amb allò establert a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que el seu nom, cognoms, telèfons, adreça i altres dades de contacte que ens hagi facilitat poden ser inclosos al fitxer de dades personals del qual és responsable Metges de Catalunya, amb la finalitat de gestionar la seva relació amb el responsable del tractament. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Metges de Catalunya a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic info@metgesdecatalunya.cat. Així mateix, té dret a formular reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La Delegada de Protecció de Dades és Mercè Clarena Boix, i les seves dades de contacte són dpd@metgesdecatalunya.cat.

Els informem que aquestes dades no seran cedides a tercers i que tenim implantades les mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades personals i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat.