metgesdecatalunya.cat  

AGRUPACIÓ DE JUBILATS DE METGES DE CATALUNYA


Recursos legals de prevenció i protecció a persones grans en situació de vulnerabilitat i dependènciaL'Agrupació de Jubilats de MC et proposa participar
en el curs "Recursos legals de prevenció i protecció a persones grans en situació de vulnerabilitat i dependència".

La Fundació Privada Pro Vellesa Autònoma (PROVEA) és una entitat sense ànim de lucre que es constitueix el 2003, amb la voluntat de ser un espai per garantir la protecció de les persones grans, vetllar pel seu benestar i qualitat de vida, i el dret a una vellesa justa.

L’Agrupació Jubilats de MC és un el dels signants del Manifest contra el maltractament a la gent gran promogut per PROVEA. Actualment, participem amb ells i altres entitats també signants del Manifest en el Moviment Aturar Maltractament.

PROVEA, al llarg dels 17 anys d'activitat exercint com a tutors de persones grans incapacitades judicialment, han constatat el maltractament que pateixen algunes d'elles quan es troben, en la majoria de casos, en una situació de dependència. Per aquest motiu, des de fa dos anys, han implementat un programa de prevenció i protecció integral, en què s'acompanya la gent gran en la presa de decisions i s'incorporen mesures per evitar situacions de risc, mitjançant equips interdisciplinaris i en coordinació amb els agents implicats.

PROVEA ens ofereix explicar el programa, així com les càpsules formatives sobre els recursos legals de prevenció i protecció, ja que alguns d'aquests recursos són molt poc coneguts i, en conseqüència, infrautilitzats. La formació es realitzaria de forma telemàtica mentre duri la situació provocada pel coronavirus.


Dia: 20 de gener de 2021

Hora: 10.00 hores

Durada
: 60 - 75 minuts (formació + torn de preguntes)

Ponent:
Jordi Muñoz Iranzo

Lloc: online (es podria facilitar l'assistència presencial a qui no tingui mitjans per connectar-se)

INSCRIPCIONS: Per inscriure’t al curs, fes clic a l’enllaç següent
                           https://forms.gle/pX6FaSM7iPk4fGJs6


PROGRAMA:

 • Recursos legals de prevenció

  • Autotutela
  • Assistent
  • Poder preventiu
  • Testament 

 • Mesures de protecció quan es perd la capacitat de decidir

  • Procediment de modificació de la capacitat
  • Mesures cautelars

 • Programa de prevenció integral (10 minuts)


Atentament


María Jesús Martínez
Presidenta de l'Agrupació de Jubilats de MCConsell de Cent, 471-475, esc. B entl. - 08013 Barcelona - Tel. 93 265 11 77 Fax 93 265 39 71
www.metgesdecatalunya.cat - info@metgesdecatalunya.cat


Avís de confidencialitat.- Aquest correu electrònic i, en el seu cas, qualsevol fitxer annex al mateix, conté informació de caràcter confidencial exclusivament dirigida al seu destinatari o destinataris i és propietat de Metges de Catalunya. Queda prohibida la seva divulgació, còpia o distribució a tercers sense la prèvia autorització escrita de Metges de Catalunya, en virtut de la legislació vigent. En el cas d’haver rebut aquest correu electrònic per error, es prega notificar immediatament aquesta circumstància mitjançant reenviament a la adreça electrònica del remitent i la destrucció del mateix.

De conformitat amb allò establert a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que el seu nom, cognoms, telèfons, adreça i altres dades de contacte que ens hagi facilitat poden ser inclosos al fitxer de dades personals del qual és responsable Metges de Catalunya, amb la finalitat de gestionar la seva relació amb el responsable del tractament. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Metges de Catalunya a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic info@metgesdecatalunya.cat. Així mateix, té dret a formular reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La Delegada de Protecció de Dades és Mercè Clarena Boix, i les seves dades de contacte són dpd@metgesdecatalunya.cat.

Els informem que aquestes dades no seran cedides a tercers i que tenim implantades les mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades personals i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat.