metgesdecatalunya.cat  

Fes la declaració de la Renda amb Metges de Catalunya

 

La campanya de la Renda 2022 ja ha començat. De l'11 d’abril al 30 de juny, tots els contribuents que arribin a la quantitat mínima d’ingressos estan obligats a presentar la declaració de l’IRPF.

Metges de Catalunya (MC) ofereix als seus afiliats la possibilitat de fer la declaració de la mà dels assessors del sindicat, la consultora Morison ACPM.

Els experts fiscals del sindicat presten un servei personalitzat que és especialment recomanable per als facultatius que han de declarar una activitat professional per compte propi, o per als qui hagin obtingut ingressos extraordinaris, provinents d’una sentència judicial favorable, per exemple.

Tarifa del servei:

  • Declaració simplificada: 65€*
  • Declaració ordinària normal: 80€*
  • Declaració ordinària amb activitat professional: 100€*
  • Declaració ordinària amb activitat professional i amb lloguer: 120€*
  • Declaració complementària: 35€

*La declaració conjunta té un increment de 25€.

Per contractar aquest servei, envia un correu electrònic a lex@metgesdecatalunya.cat, indicant el teu nom i cognoms i les dades de contacte.


Amb la garantia de:

 Consell de Cent, 471-475, esc. B entl. - 08013 Barcelona - Tel. 93 265 11 77 Fax 93 265 39 71
www.metgesdecatalunya.cat - info@metgesdecatalunya.cat

Avís de confidencialitat.- Aquest correu electrònic i, en el seu cas, qualsevol fitxer annex al mateix, conté informació de caràcter confidencial exclusivament dirigida al seu destinatari o destinataris i és propietat de Metges de Catalunya. Queda prohibida la seva divulgació, còpia o distribució a tercers sense la prèvia autorització escrita de Metges de Catalunya, en virtut de la legislació vigent. En el cas d’haver rebut aquest correu electrònic per error, es prega notificar immediatament aquesta circumstància mitjançant reenviament a la adreça electrònica del remitent i la destrucció del mateix.

De conformitat amb allò establert a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que el seu nom, cognoms, telèfons, adreça i altres dades de contacte que ens hagi facilitat poden ser inclosos al fitxer de dades personals del qual és responsable Metges de Catalunya, amb la finalitat de gestionar la seva relació amb el responsable del tractament. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Metges de Catalunya a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@metgesdecatalunya.cat Així mateix, té dret a formular reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La Delegada de Protecció de Dades és Mercè Clarena, i les seves dades de contacte són dpd@metgesdecatalunya.cat

Els informem que aquestes dades no seran cedides a tercers i que tenim implantades les mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades personals i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat.