metgesdecatalunya.cat  


Línia de crèdit per a facultatius en vaga


Metges de Catalunya (MC) i Ibercaja han arribat a un acord per oferir un línia de crèdit als facultatius que secundin les vagues convocades pel sindicat.

D’aquesta manera, s’ofereix la possibilitat de compensar les pèrdues dels dies d’aturada amb un préstec personal molt avantatjós. 


Les condicions del préstec son les següents:
  • Interès amb condicions preferents per als afiliats de Metges de Catalunya
  • Sense comissió d'obertura
  • Sense comissions per amortització o cancel·lació anticipada


Documentació a aportar per a la formalització del crèdit:

  • DNI
  • 4 últimes nòmines
  • Última declaració de Renda
  • Rebut d'afiliació (el presentarà el sindicat a petició d’Ibercaja)


L’afiliació a MC és una condició necessària per a la concessió del préstec. Si no ets afiliat/ada, pots fer-te membre de l’organització abans de sol·licitar el crèdit.


Per demanar més informació o contractar el préstec, contacta amb:

Fernando Alonso Novoa
Gerent Banca Personal
Oficina Ibercaja 9303 Barcelona
C/ Mallorca, 260 08008 Barcelona
Tel. 934677199
falonso@ibercaja.es

 


Consell de Cent, 471-475, esc. B entl. - 08013 Barcelona - Tel. 93 265 11 77 Fax 93 265 39 71
www.metgesdecatalunya.cat - info@metgesdecatalunya.cat

Avís de confidencialitat.- Aquest correu electrònic i, en el seu cas, qualsevol fitxer annex al mateix, conté informació de caràcter confidencial exclusivament dirigida al seu destinatari o destinataris i és propietat de Metges de Catalunya. Queda prohibida la seva divulgació, còpia o distribució a tercers sense la prèvia autorització escrita de Metges de Catalunya, en virtut de la legislació vigent. En el cas d’haver rebut aquest correu electrònic per error, es prega notificar immediatament aquesta circumstància mitjançant reenviament a la adreça electrònica del remitent i la destrucció del mateix.

De conformitat amb allò establert a la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que el seu nom, cognoms, telèfons, adreça i altres dades de contacte que ens hagi facilitat poden ser inclosos al fitxer de dades personals del qual és responsable Metges de Catalunya, amb la finalitat de gestionar la seva relació amb el responsable del tractament. Vostè pot revocar el consentiment en qualsevol moment.

Vostè té dret d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, que s’exerciran davant Metges de Catalunya a la següent adreça: C/ Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3a. - 08013 Barcelona; o bé al correu electrònic: info@metgesdecatalunya.cat Així mateix, té dret a formular reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. La Delegada de Protecció de Dades és Mercè Clarena, i les seves dades de contacte són ....

Els informem que aquestes dades no seran cedides a tercers i que tenim implantades les mesures de seguretat de caire tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades personals i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat.