ELECCIONS A LA SECRETARIA DEL SECTOR PRIMÀRIA ICS

MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL

  • President: Josep Lluís Pi
  • Secretari: Juan Francisco Stuart
  • Vocal: Xavier Planell


 

CALENDARI ELECTORAL

Constitució de la mesa electoral - Elaboració del calendari

30 d'abril de 2019, a les 10 h

Publicació i exposició del cens

Del 2 al 9 de maig de 2019

Reclamació davant la mesa del cens electoral

10 de maig de 2019

Resolució de reclamacions al cens electoral

13 de maig de 2019

Presentació de candidatures

Del 14 al 20 de maig de 2019

Proclamació de candidatures

21 de maig de 2019

Reclamació contra la proclamació de candidatures

22 de maig de 2019

Resolució impugnacions candidatures i proclamació definitiva

23 de maig de 2019

Propaganda electoral

Del 24 al 31 de maig de 2019

Dia de reflexió

1 de juny de 2019

Votació

3 de juny de 2019, de 9 a 13 h

Publicació de resultats

3 de juny de 2019 

MODEL PER A LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Candidatura a president/a del sector Primària ICS
Consell de Cent, 471-475, esc. B entl. - 08013 Barcelona - Tel. 93 265 11 77 Fax 93 265 39 71
www.metgesdecatalunya.cat - info@metgesdecatalunya.cat