DEMANDES

 • Congelació salarial dels funcionaris de 1997
  (Pendent de la sentència del Tribunal Constitucional)
 • Reconeixement de triennis
1

Reclamació individual de les quantitats deixades de percebre per la congelació salarial dels funcionaris de 1997
(Pendent de la sentència del Tribunal Constitucional)

Adreçat a: facultatius funcionaris i facultatius estatutaris
Termini de presentació: -
Documentació a adjuntar:

 • Imprès d'autorització
 • Fotocòpia DNI
 • Certificats d'havers percebuts als anys 1996-1997-1998-1999-2000
  (proporcionats per l'empresa)
1 Reclamació de triennis per serveis prestats a una administració pública com a interí i/o eventual abans de 1989

Adreçat a: personal propietari amb serveis prestats a qualsevol administració pública amb caràcter interí i/o eventual
Termini de presentació: -
Documentació a adjuntar:

 • Certificat de serveis prestats
 • Certificat de reconeixement dels triennis com a interí i/o eventual
 • Nòmina del mes d'agost de 1982