DECÀLEG DE MILLORES DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA

  1. Incrementar la dotació pressupostària: augmentar la despesa per habitant i el percentatge de la partida que es destina a l’atenció primària (AP).

  2. Restaurar la plantilla mèdica (metges de família, pediatres i odontòlegs) no sobrepassant les ràtios de 1.500 pacients assignats per metge de família i 1.200 per pediatre.

  3. Aturar el maltractament laboral i professional envers els facultatius: acabar amb els contractes en precari i a temps parcial i posar fi a les retallades salarials amb una restitució ràpida i pactada de les condicions retributives, així com dels dies de lliurança perduts.

  4. Establir fórmules de participació directa dels professionals en la gestió, de manera que els metges participin en totes les decisions funcionals o organitzatives dels centres i dels serveis als pacients.

  5. Potenciar la capacitat resolutiva dels equips d’atenció primària amb la suficient i adequada dotació de professionals, mitjans i formació.

  6. Reconduir projectes com el model d’atenció a la cronicitat (PCC i MACA), la delegació de competències mèdiques a altres professionals, la telemedicina i les visites no presencials, abordant prèviament tota la problemàtica legal i deontològica que poden suscitar.

  7. Millorar el disseny de l’e-CAP i de la resta d’eines clíniques d’AP per tal que siguin instruments facilitadors de l’exercici mèdic i no mecanismes de control gerencial de l’activitat assistencial.

  8. Homogeneïtzar el servei a tot el país amb estructures de comandament úniques per a l’AP a les empreses i al CatSalut.

  9. Evitar que el desmembrament territorial de l’ICS comporti fórmules com la gerència única per a primària i hospitals, la integració de l’AP a l’hospital o altres mecanismes de subordinació de l’AP als interessos d’altres nivells assistencials que li sostreuen recursos econòmics. Aturar les noves organitzacions sanitàries integrals de Lleida (Consorci) i Girona (CIMS) fins que no demostrin una orientació real a la millora de l’assistència i comptin amb el suport dels professionals.

  10. Barrar l’entrada de l’ànim de lucre en la gestió de l’AP d’acord amb la Moció 159/X del Parlament de Catalunya, sobre l'atenció primària de salut (novembre 2014) que insta el Govern a no treure a concurs la gestió dels centres d’atenció primària (CAP) de la mateixa manera que no es liciten els hospitals.


Descarrega el decàleg de millores de l'Atenció Primària (PDF)Metges de Catalunya


Consell de Cent, 478, 08013 - Barcelona
Tel. 93 115 02 50 - Fax 93 265 39 71 - info@fundaciometges.org

 


Pàgina d'inici