El proper mes de març es commemorarà el 30è aniversari de l’aprovació de la reforma d’atenció primària de salut a Catalunya. El 21 de març de 1985, el Govern de la Generalitat va articular la norma que va reformar el primer nivell assistencial català. Poc a poc, s’ha anat desplegant territorialment un sistema d’atenció integral, biopsicosocial, de proximitat, per fer front a totes les necessitats bàsiques de la població assignada, des de la prevenció i la promoció de la salut fins a la rehabilitació, integrant i coordinant tot el personal d’atenció primària, incloent cures d’infermeria, assistència mèdica i odontològica.

Transcorregudes aquestes tres dècades, en les quals canvis de tot ordre (socioeconòmics, tecnològics, demogràfics, etc.) han transformat la societat catalana i les seves necessitats assistencials, la Fundació Metges de Metges de Catalunya (MC) ha proposat a la comunitat mèdica i facultativa una ‘parada tècnica’ per analitzar, des de la perspectiva professional, la situació de l’atenció primera i proposar les millores que han de permetre resoldre els dèficits i afrontar el reptes de futur del nucli del nostre sistema sanitari.

Amb aquest objectiu analític, el "Simpòsium de Facultatius d’Atenció Primària a 30 anys de la reforma", celebrat el passat 12 de febrer al Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC), ha aplegat per primera vegada els principals especialistes mèdics dels equips d’atenció primària. Més de 150 facultatius, entre els quals metges de família, pediatres i odontòlegs, han participat, en una jornada de primer nivell, que ha comptat amb ponents de reconegut prestigi com Amando Martín Zurro, professor associat del Departament de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i autor de l’obra ‘Atención Primaria’, autèntica referència en llengua espanyola de l’atenció primària i la medicina de família; personalitats destacades del sector com Joan Gené, professor associat del Departament de Salut Pública de la Universitat de Barcelona (UB) i exdirector de la Divisió d’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut (ICS), així com els màxims representants de les societats científiques vinculades amb l’atenció primària catalana. I per la vessant política, el secretari de Participació Social i Local en Salut del Departament de Salut, Francesc Sancho, que va cloure l’acte destacant el rigor de la radiografia i la qualitat del diagnòstic efectuat per les 13 ponències que es van presentar durant l’acte.

 Metges de Catalunya


Consell de Cent, 478, 08013 - Barcelona
Tel. 93 115 02 50 - Fax 93 265 39 71 - info@fundaciometges.org