Elecciones 2012 a Metges de Catalunya

Inicio
Calendari electoral
Junta Electoral
Presentación de candidaturas
Candidatures
Reglament electoral
Órganos de gobierno
Sectores profesionales
Órganos unipersonales
Resultats electorals
Assemblees territorials
Calendari electoral territorials
Model candidatures territorials
Candidatures territorials
Resultats assemblees territorials

El proper 14 de juny, coincidint amb la celebració del 4t Congrés de Metges de Catalunya (MC) que tindrà lloc al Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de catalunya (COEC), els afiliats i les afiliades al sindicat estan cridats a les urnes per elegir la direcció (càrrecs unipersonals) de l'organització per als propers quatre anys:

 • President/a
 • Vicepresident/a
 • Secretari/a general
 • Vicesecretari/a general
 • Secretari/a de Finances
 • Vicesecretari/a de Finances
També s'elegiran els presidents/tes i els secretaris/es dels sectors:
 • Hospitals ICS
 • Hospitals XHUP
 • Primària ICS
 • Primària XHUP
 • Funcionaris i Contingent i zona
 • Laboral amb altres convenis
Tots els afiliats i les afiliades inclosos en el cens electoral tenen dret de vot en aquestes eleccions, s'hagin inscrit o no al congrés.

El cens es pot consultar a les oficines del sindicat del 9 de febrer al 9 de maig, ambdós inclosos, per tal que les persones interessades puguin comprovar si hi figuren censades o formular les corresponents reclamacions en cas de detectar-hi errades.

Les eleccions corresponents a les assemblees territorials es faran dins del mes natural següent al de l’inici del congrés sindical on se celebren les eleccions generals del sindicat.

Metges de Catalunya
Consell de Cent, 471-475. esc. B, entl., 08013 - Barcelona
Tel. 93 265 11 77 - Fax 93 265 39 71 - info@metgesdecatalunya.cat