Eleccions 2016 a Metges de Catalunya Pàgina principal

Inici
Calendari electoral
Junta Electoral
Presentació de candidatures
Candidatures
Reglament electoral
Òrgans de govern
Sectors professionals
Òrgans unipersonals
Resultats electorals
Assemblees territorials
Calendari electoral
Models de candidatures
Candidatures territorials
Resultats eleccions assemblees territorials


Article 34 dels Estatuts de Metges de Catalunya (MC), relatiu als sectors i agrupacions professionals

TÍTOL V. Dels òrgans de gestió i participació

CAPÍTOL I – Dels sectors i les agrupacions professionals

ARTICLE 34è. - Aquest sindicat s'estructurarà professionalment en sectors constituïts per grups d’afiliats que prestin els seus serveis en la mateixa empresa o empreses molt similars i/o que es trobin vinculats per contractes de treball similars o equiparables. Per tant, que tinguin una gran similitud en les manifestacions concretes de les seves problemàtiques laborals.

  • Sector Hospitals ICS
  • Sector Hospitals XHUP
  • Sector Primària ICS
  • Sector Primària XHUP
  • Sector Funcionaris i Contingent i Zona
  • Sector Laboral amb altres convenis

A iniciativa dels afiliats interessats, es podran crear per acord del Consell Executiu del sindicat nous sectors que no podran ser coincidents amb els ja existents. Tanmateix, el acord del Consell Executiu haurà de ser ratificat a la primera Assemblea General de Compromissaris que se celebri.


Metges de Catalunya
Consell de Cent, 471-475. esc. B, entl., 08013 - Barcelona
Tel. 93 265 11 77 - Fax 93 265 39 71 - info@metgesdecatalunya.cat