JUNTA DE L'AGRUPACIÓ


 

Secretària: Xelo Casado

Interventora: Anna Robert

Vocal: Ana Escanilla

Vocal: M. José Miñano

Vocal: Alexis Andreu

 


Metges de Catalunya


Consell de Cent, 478, 08013 - Barcelona
Tel. 93 115 02 50 - Fax 93 265 39 71 - info@metgesdecatalunya.cat