Afilia't

La força dels metges

Metges de Catalunya (MC) és el sindicat de referència per als facultatius catalans. Cap altra organització defensa els drets laborals, professionals i socials dels facultatius amb l’afany i l’eficàcia que ho fa MC. 

Els orígens de MC es remunten a l’any 1920. Som el sindicat mèdic més antic d’Europa. I des d’aleshores mantenim l’essència dels nostres objectius: posar en valor el coneixement i el rol del metge, dignificant-lo, per assolir a través del professionalisme una sanitat de qualitat.  

Tot això ens ha permès esdevenir el sindicat majoritari a la sanitat catalana. Una representació que exercim amb responsabilitat, rigor i autoexigència. 


10 RAONS PER AFILIAR-SE

  1. Capacitat. Som l'únic sindicat mèdic amb capacitat negociadora a Catalunya.
  2. Representativitat. Som el sindicat mèdic amb major afiliació de l'Estat espanyol i un dels primers d’Europa. A Catalunya som majoritaris.
  3. Experiència. Una història gairebé centenària que avala l’experiència i l’èxit de l’organització.
  4. Responsabilitat. Som la veu de molts professionals mèdics i defensem els seus drets professional i laborals amb compromís de responsabilitat.
  5. Professionalitat. Som metges i coneixem els problemes dels metges. Aquesta proximitat ens facilita la defensa dels interessos del col•lectiu.
  6. Independència. La nostra llibertat d’acció rau en la independència política i econòmica, i en l’absència de lligams amb els sindicats no mèdics.
  7. Participació. Promovem la participació de tots els afiliats a través d’una estructura organitzativa descentralitzada en assemblees territorials reforçada per una xarxa de delegats.
  8. Transparència. La nostra activitat sindical és oberta i transparent. L’organització és sotmet periòdicament a auditories externes que analitzen la gestió econòmica i funcional de MC.
  9. Assessorament. Oferim un assessorament jurídic personalitzat, altament qualificat i especialitzat, capaç de resoldre els conflictes laborals amb l’administració i amb les empreses sanitàries.
  10. Comunicació. Informem sobre l’actualitat sanitària i l’activitat sindical amb diligència i qualitat periodística. Utilitzem canals i mitjans propis per fer de la comunicació un servei i un instrument de cohesió i de difusió institucional.


Condicions d’afiliació
La quota d'afiliació a Metges de Catalunya és de 36€ trimestrals que es desgraven el 100% en la declaració de renda.

MIR
Els metges residents gaudeixen d’1 any d’afiliació gratuïta i d’una reducció del 50% en la quota d’afiliació durant la resta d’anys de residència. A més, MC ofereix als MIR l'assegurança de responsabilitat civil professional totalment gratuïta durant tot el període de formació sanitària especialitzada. Consulta les condicions a rcpmir.cat

Jubilats 
Els afiliats que passen a l’estat de jubilació (incloent l'activitat privada) conserven la seva pertinença al sindicat, però sense abonar la quota d’afiliació.