Afilia't


Metges de Catalunya (MC) és el sindicat de referència per als facultatius catalans. Cap altra organització defensa els drets laborals, professionals i socials dels facultatius amb l’afany i l’eficàcia que ho fa MC. 

Els orígens de MC es remunten a l’any 1920. Som el sindicat mèdic més antic d’Europa. I des d’aleshores mantenim l’essència dels nostres objectius: posar en valor el coneixement i el rol del metge, dignificant-lo, per assolir a través del professionalisme una sanitat de qualitat.  

Tot això ens ha permès esdevenir el sindicat majoritari a la sanitat catalana. Una representació que exercim amb responsabilitat, rigor i autoexigència. 

10 RAONS PER AFILIAR-SE

  1. Capacitat. Som l'únic sindicat mèdic amb capacitat negociadora a Catalunya.
  2. Representativitat. Som el sindicat mèdic amb major afiliació de l'Estat espanyol i un dels primers d’Europa. A Catalunya som majoritaris.
  3. Experiència. Una història gairebé centenària que avala l’experiència i l’èxit de l’organització.
  4. Responsabilitat. Som la veu de molts professionals mèdics i defensem els seus drets professional i laborals amb compromís de responsabilitat.
  5. Professionalitat. Som metges i coneixem els problemes dels metges. Aquesta proximitat ens facilita la defensa dels interessos del col•lectiu.
  6. Independència. La nostra llibertat d’acció rau en la independència política i econòmica, i en l’absència de lligams amb els sindicats no mèdics.
  7. Participació. Promovem la participació de tots els afiliats a través d’una estructura organitzativa descentralitzada en assemblees territorials reforçada per una xarxa de delegats.
  8. Transparència. La nostra activitat sindical és oberta i transparent. L’organització és sotmet periòdicament a auditories externes que analitzen la gestió econòmica i funcional de MC.
  9. Assessorament. Oferim un assessorament jurídic personalitzat, altament qualificat i especialitzat, capaç de resoldre els conflictes laborals amb l’administració i amb les empreses sanitàries.
  10. Comunicació. Informem sobre l’actualitat sanitària i l’activitat sindical amb diligència i qualitat periodística. Utilitzem canals i mitjans propis per fer de la comunicació un servei i un instrument de cohesió i de difusió institucional.


AMB MC, LA TEVA AFILIACIÓ ET DONA MOLT MÉS! 
 
Des de l'1 de gener de 2024, les persones afiliades a MC compten amb un nou avantatge exclusiu: una pòlissa de responsabilitat civil (RC) totalment gratuïta que ofereix la cobertura de responsabilitats per actuacions externes a l’àmbit de treball. Només per ser afiliat/da actiu del sindicat t’oferim una assegurança, sense cap cost, que et dona tranquil·litat a l’hora de prestar assistència de primers auxilis en un espai públic o privat que no sigui el propi de l’entorn laboral.

Amb aquesta pòlissa, no necessites cap altra si no fas activitat privada. 

Tindràs sempre disponible el teu certificat de l’assegurança al Portal de l’Afiliat.  

Condicions d’afiliació
La quota d'afiliació a Metges de Catalunya és de 39€ trimestrals que es desgraven el 100% en la declaració de renda.

MIR
Els metges residents gaudeixen d’1 any d’afiliació gratuïta i d’una reducció del 50% en la quota d’afiliació durant la resta d’anys de residència. A més, MC ofereix als MIR l'assegurança de responsabilitat civil professional totalment gratuïta durant tot el període de formació sanitària especialitzada. Consulta les condicions a rcpmir.cat

Jubilats 
Els afiliats que passen a l’estat de jubilació (incloent l'activitat privada) conserven la seva pertinença al sindicat, però sense abonar la quota d’afiliació.