PRESENTACIÓ

L’Agrupació de Psicòlegs de Metges de Catalunya (APMC) neix a l’empara de Metges de Catalunya (MC).

S’adreça a tots els psicòlegs que treballen en sanitat, tant els que treballen a la xarxa sanitària pública com els que ho fan en l’àmbit privat o en fundacions/ONG, etc., per oferir-los una plataforma de defensa sindical centrada i orientada específicament a les necessitats i particularitats laborals dels psicòlegs.

La junta fundacional compta amb 5 delegats sindicals de MC que, alhora, formen part de la xarxa sanitària concertada i representen diversos àmbits d’aplicació de la psicologia (salut mental, addiccions i neuropsicologia).


Objectius

L’APMC aspira a:

  • Millorar les condicions laborals i professionals de tots els psicòlegs que treballen en sanitat.
  • Garantir la consideració i els drets dels psicòlegs en tots els convenis d’aplicació al col·lectiu.
  • Vetllar pel respecte professional i denunciar els abusos que pateixen els professionals, especialment els més joves.
Metges de Catalunya


Consell de Cent, 471-475, esc. B, entl. 3 - 08013 Barcelona
Tel. 93 265 11 77 - Fax 93 265 39 71 - info@metgesdecatalunya.cat