La justícia confirma que la jubilació forçosa de cinc facultatius en situació de perllongament del servei actiu va ser injustificada

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la sentència que al juliol de l’any passat va donar la raó a cinc facultatius, defensats pel gabinet jurídic de Metges de Catalunya (MC), que havien estat forçats a jubilar-se l’any 2012 quan gaudien d’una pròrroga de dos anys del servei actiu autoritzada per l’Institut Català de la Salut (ICS). L’empresa va aplicar aleshores la llei 5/2012, de 20 març, que, entre altres mesures, establia la jubilació, en un període màxim de sis mesos, del personal públic en situació de perllongament del servei actiu. Emparant-se en aquesta normativa, l’ICS va jubilar d’ofici i sense donar explicacions cinc facultatius de l’Hospital Vall d’Hebron.

Davant el recurs de cassació presentat per l’entitat, condemnada a readmetre els professionals i abonar-los les retribucions que havien deixat de percebre, el TSJC ha reiterat que el criteri expressat el juliol passat s’ajusta a dret i que les jubilacions dels facultatius autoritzats a perllongar els seus serveis més enllà dels 65 anys no es poden imposar sense justificar expressament els motius assistencials que avalen la finalització de la pròrroga laboral.

Així doncs, els facultatius demandants percebran la diferència entre el salari que haurien d’haver percebut durant els dos anys d’extensió del servei actiu i la pensió de jubilació, més els deguts interessos de demora. Amb tot, l’ICS no haurà de readmetre els professionals jubilats, ja que tots ells superen ara els 70 anys d’edat.

El sindicat mèdic destaca que amb aquesta sentència queda palès que el TJSC ha donat preferència al criteri assistencial per davant de l’economicista a l’hora de jutjar decisions administratives que afecten l’organització dels serveis mèdics del sistema públic de salut. "Les retallades no donen patent de cors per aplicar mesures que afectin les necessitats i la qualitat assistencial", afirma l’organització.