Es constitueix l’Agrupació d’Anestesiòlegs de MC per fer front a les problemàtiques del col·lectiu i donar un major reconeixement a l’especialitat

Anestèsia

Després de més de dues dècades denunciant la manca d’anestesiòlegs i anestesiòlogues, la qual es troba agreujada per les jubilacions de centenars de professionals en els pròxims cinc anys, d’una precarietat crònica a diferents nivells i territoris, i altres problemàtiques a les quals l’especialitat ha hagut de fer front darrerament, Metges de Catalunya (MC) ha constituït l’Agrupació d’Especialistes en Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (AEARD) del sindicat. 

La defensa dels drets laborals i retributius de tots els agrupats i agrupades, així com de la bona praxi de la professió i de l’especialitat mèdica són els dos grans objectius generals de l’agrupació, els quals es troben recollits en els seus estatuts, que han estat aprovats aquesta setmana per l’òrgan de govern de l’organització sindical. 

L’anunci de la constitució de l’AEARD té lloc tan sols uns dies després de què representants d’infermeria s’adrecessin al Ministeri de Sanitat per demanar que el col·lectiu pugui fer “activament” processos anestèsics en qualsevol fase d’una intervenció quirúrgica, una petició que MC va denunciar perquè “només els anestesiòlegs i anestesiòlogues compten amb els coneixements, la preparació i l’experiència per oferir garanties de seguretat als pacients en els procediments de sedació”. Per aquest motiu, el sindicat subratlla la importància d’unir voluntats i esforços per poder continuar endavant amb la lluita per un major reconeixement i valoració dels professionals d’aquesta especialitat. 

Qui pot formar-ne part?
Actualment, MC compta amb uns 800 professionals d’anestesiologia afiliats al sindicat, dels quals 214 ja formen part de l’agrupació. Per adherir-s’hi, cal estar afiliat i emplenar el formulari d’inscripció, el qual requereix iniciar sessió amb les dades d’accés al Portal de l’Afiliat per poder respondre’l. 

L’objectiu és reunir el major nombre d’anestesiòlegs i anestesiòlogues possible per tal de poder prendre mesures consensuades, organitzades i comunes per a la defensa del col·lectiu, sota el paraigües de MC. “Les organitzacions sindicals són les que estan legitimades per lluitar per unes condicions laborals i retributives adequades a la nostra professió. És hora de dir prou i de buscar solucions que reverteixin o minorin els problemes a curt, mig i llarg termini”, sosté la Junta Gestora de l’agrupació.