MC, contra la pràctica de la sedació per part de professionals no anestesiòlegs

Metges de Catalunya (MC) avisa que la pràctica de la sedació per part de professionals que no són especialistes en Anestesiologia i Reanimació comporta riscos per a la seguretat dels pacients. En un document de posicionament, el sindicat denuncia que una de les mesures organitzatives encaminades a l’estalvi més esteses consisteix a prescindir dels anestesiòlegs en les intervencions quirúrgiques i en les proves diagnòstiques que requereixen un procediment de sedació, de manera que són facultatius d’altres especialitats els que indiquen el tractament anestèsic i els professionals d’infermeria els que el realitzen.

L’organització recorda que la pràctica de la sedació de qualsevol grau “no és simple ni està exempta de riscos”. L’increment de l’ús de tècniques de sedació en proves diagnòstiques, com els programes de cribratge del càncer colorectal, comporta que entre un 20% i un 30% dels actes d’anestesiologia es realitzin més enllà dels quiròfans. “Només els anestesiòlegs compten amb els coneixements, la preparació i l’experiència per oferir garanties de seguretat als pacients”, afirma el sindicat que, davant l’absència cada vegada majord'especialistes en Anestesiologia i Reanimació en els centres hospitalaris catalans, s’adhereix als cinc punts del manifest de la Societat Espanyola d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SEDAR) i de la Comissió Nacional de l’Especialitat d’Anestesiologia:

1- La preocupació per a la seguretat clínica dels pacients en els processos de sedació que es realitzen al nostre país.

2- No hi ha un límit clar entre la sedació superficial i profunda. Una sedació superficial es pot convertir en profunda de forma imprevista per necessitats del procediment i passar a ser una anestèsia general.

3- L’únic metge amb formació específica per a la realització d’una sedació profunda és l’especialista en Anestesiologia i Reanimació.

4- Es recomana als pacients que abans de sotmetre’s a un procediment amb sedació profunda sol·licitin un consentiment informat on s’especifiqui si un anestesiòleg serà el metge responsable de la sedació.

5- Només la presència de l’anestesiòleg pot garantir que la sedació sigui l’adient per al pacient, el control de les seves funcions vitals, la prevenció de l’aparició de complicacions i si aquestes apareixen, tenir les competències adequades per al seu tractament.

D’altra banda, el sindicat insisteix que les competències mèdiques no es poden delegar a altres professionals i que la legislació vigent decreta que el diagnòstic i el tractament terapèutic són competències exclusives dels metges.