MC creu que el pla d’urgències només serà factible amb voluntat política i més recursos

Metges de Catalunya (MC) sosté que la reforma del sistema d’urgències que ha presentat el Departament de Salut tan sols serà viable si hi ha voluntat política per desplegar-la i un increment del pressupost sanitari que permeti multiplicar els recursos humans, els dispositius assistencials i els espais d’atenció continuada i urgent. 

Amb tot, el sindicat valora positivament que, per primera vegada, s’hagi abordat un pla global d’ordenació de l’assistència urgent a Catalunya, tal com havia reclamat l’organització a principis de 2016. “Fins ara s’han anat posant pegats en els moments de màxima crisi, però mai hi havia hagut un pla nacional per controlar bé tant l’entrada com la sortida d’urgències i per saber exactament quins són els dispositius que es necessiten a tots els nivells”, ha afirmat el president de MC, Jordi Cruz, a Catalunya Ràdio

El Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC) –així s’anomena el document amb què Salut vol garantir una atenció continuada, urgent, equitativa i de qualitat– recull un total de 30 mesures i recomanacions per endreçar el panorama actual, entre les quals destaquen tres accions per optimitzar el drenatge de les urgències hospitalàries: planificar anualment les necessitats estructurals segons la pressió de la demanda, millorar la distribució i gestió de les altes i acordar un temps màxim d’estada al servei d’urgències inferior a les 24 hores per a aquells pacients que necessiten un ingrés. L’Administració planteja aquest darrer objectiu en dues fases: reduir enguany un 10% el nombre de pacients que supera les 24 hores i aconseguir, d’aquí a quatre anys, que cap pacient registri una estada superior a aquest termini.

A més, el pla planteja actualitzar la cartera de serveis de les unitats de curta estada hospitalària, potenciar l’hospitalització a domicili, impulsar nous equips de suport integral a la cronicitat en entorns urbans i crear cinc nous centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) a Girona ciutat, Mataró, Badalona, Reus i la Regió Sanitària de Lleida.

El document, però, està mancat d’una memòria econòmica que detalli com es poden fer realitat la trentena de propostes per reordenar l’atenció urgent. Per aquest motiu, Cruz ha insistit que la reforma només serà factible si “al final es posen diners per tenir més recursos humans i espais per atendre, i per tenir drenatge de les urgències”.