MC reclama un conveni mèdic davant l’inici de les negociacions per a un nou acord laboral a la XHUP

Metges de Catalunya (MC) ha demanat formalment aquest dimecres al conseller de Salut, Boi Ruiz, que constitueixi una mesa de negociació única per als facultatius que desemboqui en el primer “conveni mèdic”, davant l’inici de la negociació col·lectiva amb les patronals de la xarxa sanitària concertada (XHUP) –Unió Catalana d’Hospitals (UCH), Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i Associació Catalana d'Entitats de Salut (ACES)– per buscar un nou acord laboral que afectarà 50.000 treballadors entre facultatius, infermers i personal no sanitari dels 56 hospitals i 70 centres d’atenció primària (CAP) concertats.

La petició formal l’han registrat al Departament de Salut el president, el secretari general i el vicesecretari general de MC, Albert Tomàs, Francesc Duch i Xavier Lleonart, respectivament, que han estat rebuts pel secretari de Participació Social i Local en Salut, Francesc Sancho, i pel director de Serveis de la Secretaria General de Salut, Xavier Rodríguez. Simultàniament, prop d’un centenar de delegats del sindicat s’han concentrat a les portes del departament exhibint les paraules “Conveni mèdic” amb lletres gegants.  

L’aposta del sindicat és que s’estableixi un conveni mèdic que “no només reculli normes laborals i retributives específiques per al col·lectiu, sinó que sigui un mecanisme mitjançant el qual els metges puguin recuperar el seu protagonisme en la planificació i el govern del sistema sanitari, i fer front així a la racionalització economicista dels recursos assistencials dels darrers anys”.

“Creiem més necessari que mai constituir un conveni mèdic que reguli les nostres condicions laborals i professionals de forma independent a les de la resta de treballadors sanitaris”, assenyala MC en el document adreçat al conseller Boi Ruiz. Segons el seu parer, malgrat que el col·lectiu mèdic es troba integrat en el conjunt del personal sanitari, hi ha “unes característiques de rol i d’activitat que fan necessari un tractament diferenciat”.

A més, l’organització considera que el conveni mèdic, “un objectiu ineludible i inajornable”, permetrà posar al servei del pacient “els coneixements i les habilitats mèdiques, en un entorn de respecte i confiança mútua, sense interferències administratives o polítiques, restituint el professionalisme com a eix central de l’atenció sanitària i aconseguint que el 100% dels recursos públics destinats a la sanitat reverteixin en l’atenció sanitària”.  

La petició de MC, ratificada en els dos darrers congressos sindicals de 2008 i 2012, es produeix el mateix dia que s’obren les negociacions per establir un nou conveni per al sector sanitari concertat, tenint present que el proper 31 de desembre finalitzen els pactes laborals signats als centres de la XHUP, arran del decaïment el juliol de 2013 del darrer conveni col·lectiu vigent, i també s’acaba el període de vigència del I Conveni col·lectiu dels centres sociosanitaris, al qual es van adherir alguns hospitals concertats.

>>> Galeria d'imatges