Permisos laborals per a les persones que treballin el proper diumenge 24 de maig

date Drupal\Core\Render\Markup(1)
 • contents
 • Available methods (4)
 • protected string -> string(563) " <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: *…"
  
  <!-- THEME DEBUG -->
  <!-- THEME HOOK: 'field' -->
  <!-- FILE NAME SUGGESTIONS:
    * field--node--created--article.html.twig
    x field--node--created.html.twig
    * field--node--article.html.twig
    * field--created.html.twig
    * field--created.html.twig
    * field.html.twig
  -->
  <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' -->
  <span property="schema:dateCreated" content="2015-05-18T14:03:13+00:00">dl., 18 maig 2015 - 16:03</span>
  
  <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' -->
  
  
 • public static create($string) -> string|\Drupal\Component\Render\MarkupInterface
  Creates a Markup object if necessary.
  
  If $string is equal to a blank string then it is not necessary to create a
  Markup object. If $string is an object that implements MarkupInterface it
  is returned unchanged.
  
  @param mixed $string
  The string to mark as safe. This value will be cast to a string.
  
  @return string|\Drupal\Component\Render\MarkupInterface
  A safe string.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Component/Render/MarkupTrait.php:34
  public __toString() -> string
  Returns the string version of the Markup object.
  
  @return string
  The safe string content.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Component/Render/MarkupTrait.php:53
  public count() -> int
  Returns the string length.
  
  @return int
  The length of the string.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Component/Render/MarkupTrait.php:63
  public jsonSerialize() -> string
  Returns a representation of the object for use in JSON serialization.
  
  @return string
  The safe string content.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Component/Render/MarkupTrait.php:73

Les persones que treballin el proper diumenge 24 de maig, dia de les eleccions municipals i del Consell General d’Aran, tenen dret a gaudir d’un permís retribuït i no recuperable per poder exercir el seu dret a vot.

Com a caràcter general s’estableix el següent criteri d’assignació de permisos:

 

 

 

 

 

Hores de treball que coincideixen amb
l’horari d’obertura dels col·legis electorals (9.00 – 20.00 hores)

Permís retribuït i no recuperable

4 o més hores

4 hores

Entre 2 i <4 hores

2 hores

Màxim 2 hores

Sense permís


El moment d’utilització de les hores concedides per a la votació el podrà decidir l’empresa.

La resta d’instruccions i permisos per a les persones treballadores que el dia de les eleccions no gaudeixin del descans setmanal es poden consultar a l’Ordre EMO/119/2015, de 22 d’abril, del Departament d’Empresa i Ocupació.

> Veure Ordre

Metges de Catalunya (MC) demana als afiliats que es trobin amb dificultats o que se’ls hi negui el legítim permís per exercir el dret a vot que:

1- Reclamin la negació del permís per escrit.

2- Es posin en contacte amb el sindicat perquè exigeixi a l’empresa o entitat que compleixi la disposició del Govern i no vulneri un dret bàsic i fonamental d’una societat democràtica.