El secretari general de MC, Francesc Duch, analitza la problemàtica de les agressions al personal mèdic

08 abril 2016 - 10:02

Ràdio 4. El matí a Ràdio 4

"No pot ser que cada vegada que es produeix una agressió a un facultatiu tinguem un mostrari de coses que no s'han de fer i que les fan des del director del centre, fins al cap de Recursos Humans o, fins i tot, a vegades l'assessor jurídic de la mateixa empresa. No es pot culpabilitzar el professional d'una agressió i això és molt freqüent."