El secretari general de MC, Francesc Duch, valora les llistes d'espera de 2013 facilitades pel Departament de Salut

21 març 2014 - 15:50

Rac1. La nit a RAC1

"Amb 1.095 euros per català i any, no podem atendre les necessitats [sanitàries] que té el país"