El secretari general de MC, Josep Maria Puig, conclou que sense un millor pressupost no se solucionarà la saturació del sistema

24 gener 2017 - 18:00

Ràdio 4. El matí a Ràdio 4

"Si mantenim les mateixes premisses, l'any que ve ens trobarem amb les mateixes circumstàncies o sinó pitjor, perquè els dèficits es van acumulant i, per tant, cada cop el peatge que es paga per aquest dèficit és més alt".