3r Congrés de Metges de Catalunya

Presentació
Congrés
Organització
Programa
Ponències
Conclusions congressuals
Eleccions
Seu del congrés
Contacte
 1. Metges de Catalunya (MC) referma la defensa d'un model sanitari universal, accessible i equitatiu, sense desigualtats territorials ni de procedència, amb una dotació pressupostària adequada.

 2. MC propugna un model sanitari basat en el professionalisme i la participació del metge en la gestió clínica, però demana a l'Administració i les empreses sanitàries voluntat ferma per possibilitar-la i per orientar-la vers la millora de la qualitat, l'ús racional dels recursos i no solament a l'estalvi.

 3. MC defensa la professió mèdica, la transcendència de l'acte mèdic i els límits de responsabilitat entre professions establerts per la legislació i recomana als facultatius no delegar responsabilitats mèdiques a altres professionals sanitaris.

 4. MC defensa que la prescripció, com a part intrínseca de l'acte mèdic, ha de ser realitzada per un metge i exigeix que s'apliquin amb rigor les condicions què preveuen la Llei del Medicament i el Reial Decret que la desenvolupa pel que fa a la participació infermera en la indicació de medicaments.

 5. MC advoca perquè tota visita no presencial o virtual tingui un temps assistencial assignat a l'agenda del facultatiu. En aquest sentit, el sindicat vetllarà perquè tots els centres sanitaris disposin de protocols de gestió de visites no presencials.

 6. MC reclama al Departament de Salut la restitució de les condicions i els drets laborals i salarials dels metges previs a les retallades, la restauració de la plantilla mèdica, el compliment de les sentències judicials sobre el preu d'hora de guàrdia i el desenvolupament d'una carrera professional no discriminatòria per als metges.

 7. MC rebutja el maltractament del sistema públic als metges, especialment als joves, i la precarietat laboral a la qual els sotmet, que els porta sovint a marxar del sistema, i persistirà en la lluita per millorar les seves condicions de treball, retributives i formatives.

 8. MC exigeix, per tant, una correcta planificació de la necessitat d'especialistes a mig i llarg termini en funció de les necessitats actuals i futures de professionals.

 9. MC reclama una formació mèdica continuada de qualitat per a tots els metges, facilitada per l'empresa i considerada com a horari laboral.

 10. MC potenciarà la sensibilització sindical del MIR i batallarà perquè tingui un conveni propi, que reguli les seves condicions laborals i formatives, mentre no s'assoleixi un conveni mèdic global.

 11. MC continuarà treballant per assolir un conveni mèdic -sigui quin sigui el futur polític del nostre país- com a instrument que esdevingui la base de qualsevol negociació i preservi els drets laborals i l'equitat dels metges, conformant un marc propi de relacions laborals i professionals.

 12. MC, com a ens que representa els metges de Catalunya, intensificarà el diàleg i la negociació, per tal de defensar la professió mèdica i continuarà promovent la consciència professional i laboral dels metges.


Metges de Catalunya
Consell de Cent, 471-475. esc. B, entl., 08013 - Barcelona
Tel. 93 265 11 77 - Fax 93 265 39 71 - congres@metgesdecatalunya.cat

Pàgina principal