3r Congrés de Metges de Catalunya

Presentació
Congrés
Organització
Programa
Ponències
Conclusions congressuals
Eleccions
Seu del congrés
Contacte


Ponència 1: La professió mèdica actual i futura


 • Interacció entre professions sanitàries. Prescripció infermera
  Lurdes Alonso

   Subponència


 • Gestió clínica
  Òscar Pablos

   Subponència


 • Telemedicina
  Sofia Maseda

 Subponència

 

Ponència 2: Els metges joves. Futur del sindicalime mèdic

 • Precarietat. Migració
  Irene Bermell

   Subponència


 • Sortides professionals
  Miguel Ángel Montañés

   Subponència


 • Condicions laborals MIR. Implicació sindical dels metges
  Ana Katerine Ramírez i Aldo Muñiz

   Subponència

 

Ponència 3: Sistema sanitari que proposem. Conveni mèdic

 • Conveni mèdic: amalgama entre l'aspecte laboral, el professional i la gestió
  Josep Maria Puig

   Subponència


 • Conveni mèdic en un entorn de país independent
  Jaume Mestre

   Subponència

 

PRESENTACIÓ D'ESMENES A LES PONÈNCIES


Els afiliats inscrits al Congrés poden presentar les esmenes que considerin oportunes a les ponències.

Les esmenes s'han de formular a través del model elaborat pel sindicat i s'han de fer arribar a través d'aquesta adreça de correu electrònic congres@metgesdecatalunya.cat, del fax 93 265 39 71, per missatgeria o directament a les oficines de MC. Per facilitar el tractament de les esmenes, s'ha de presentar un model emplenat per a cadascuna d'elles.

Les esmenes que rebutgi el sindicat podran ser defensades pel seu autor durant el debat congressual, d'acord amb les normes i el temps que es determini.


 Model de presentació d'esmenesMetges de Catalunya
Consell de Cent, 471-475. esc. B, entl., 08013 - Barcelona
Tel. 93 265 11 77 - Fax 93 265 39 71 - congres@metgesdecatalunya.cat

Pàgina principal