3r Congrés de Metges de Catalunya

Presentació
Congrés
Comitè organitzador
Programa
Ponències
Conclusions congressuals
Eleccions
Seu del congrés
Contacte


President del Congrés

Josep Lluís Pi

President del Comitè Organitzador
Xavier Lleonart

Presidenta del Comitè Ponències
Lurdes Alonso

Comitè Organitzador
Carmen Bruno
Elisa de Frutos
Lina López Pol
Maria Jesús Martínez

Equip tècnic
Mercè Clarena
Hèctor Calvet
Eva Martínez
Albert Torres
Núria Riera
Sílvia Suñé
Vanessa Mestres

Secretaries adjuntesMetges de Catalunya
Consell de Cent, 471-475. esc. B, entl., 08013 - Barcelona
Tel. 93 265 11 77 - Fax 93 265 39 71 - congres@metgesdecatalunya.cat
Pàgina principal