Presentació
Congrés
Organització
Programa
Programa
Conclusions congressuals
Eleccions
Seu del congrés
Contacte
  1. Metges de Catalunya (MC) treballarà activament per arribar a quotes d’afiliació comparables a les de 100 anys enrere (70% entre el col·lectiu de facultatius) perquè la representativitat i la força de l’organització sigui inqüestionable. Per assolir-ho, MC s’adreçarà especialment als facultatius en formació i als joves professionals, tradicionalment allunyats de l’activitat sindical.

  2. L'objectiu primordial de MC serà l'establiment del conveni mèdic: un marc de negociació professional propi i específic per al conjunt de facultatives i facultatius catalans.

  3. MC conscienciarà els facultatius que els seus interessos es defensen amb més eficàcia quan els professionals actuen de manera unida davant l’Administració o les empreses que els contracten.

  4. MC exigeix que la pressió gerencial per obtenir la màxima eficiència econòmica dels recursos sanitaris no indueixi a situacions de mala praxi professional.

  5. MC reclama que la inclusió dels facultatius en la gestió clínica sigui consensuada, participada i incentivada amb objectius ètics i assolibles, prioritzant sempre la qualitat assistencial.

  6. MC vetllarà perquè el teletreball no penalitzi la conciliació de la vida personal i laboral, i no contribueixi a la perpetuació dels rols de gènere. A més, el treball a distància no pot atemptar contra principis generals com la prevenció de riscos laborals i no pot buidar de continguts el dret de vaga, el dret a la sindicació, el dret a la negociació col·lectiva i a l'acció sindical. Així mateix, MC defensarà el dret de desconnexió digital i el dret a la intimitat dels facultatius i facultatives. Pel que fa als costos del teletreball, el sindicat mèdic exigirà que aquests siguin assumits per les empreses.

  7. MC sustentarà com a elements clau de resposta als atacs a la professió la prevenció de riscos laborals i el deure de les empreses, públiques o privades, de vetllar per la salut i la seguretat del personal facultatiu.

  8. MC treballarà perquè s’atorgui la màxima rellevància a les exigències professionals i deontològiques, amb independència que la prestació de serveis s’exerceixi per compte de l’Administració o per compte aliena en una entitat pública o privada.

  9. MC, de manera proactiva, proposarà al Govern de la Generalitat de Catalunya, així com al conjunt de les institucions sanitàries catalanes, un nou model d’organització del sistema públic de salut que superi les mancances del model actual i ofereixi respostes a la realitat de la pràctica assistencial i a les necessitats sanitàries de la població catalana del segle XXI.

 Conclusions congressualsMetges de Catalunya
Consell de Cent, 471-475. esc. B, entl., 08013 - Barcelona
Tel. 93 265 11 77 - Fax 93 265 39 71 - cinfo@metgesdecatalunya.cat