3r Congrés de Metges de Catalunya

Presentació
Congrés
Organització
Programa
Programa
Conclusions
Eleccions
Seu del congrés
ContacteMetges de Catalunta


METGES DE CATALUNYA


Consell de Cent, 471-475, esc. B, ent.
08013 Barcelona
Tel 93 265 11 77
Fax 93 265 39 71

www.metgesdecatalunya.cat
info@metgesdecatalunya.catMetges de Catalunya
Consell de Cent, 471-475. esc. B, entl., 08013 - Barcelona
Tel. 93 265 11 77 - Fax 93 265 39 71 - congres@metgesdecatalunya.cat