La CESM demana, a instàncies de Metges de Catalunya, que Sanitat anul·li la integració dels facultatius APD i de contingent i zona

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha sol·licitat, a instàncies de Metges de Catalunya (MC), que el Ministeri de Sanitat desactivi el procés d’integració obligatòria dels facultatius d’Assistència Pública Domiciliària (APD) i de contingent i zona, previst en l’article 10 del Reial decret llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut (SNS) o, si no és possible, permeti als dos col·lectius seguir exercint en les condicions laborals actuals fins a la seva jubilació.

En una instància adreçada a la ministra Ana Mato, la CESM demana que es derogui el procés d’integració, tenint en compte, d’una banda, que el reial decret llei “està subjecte a revisió per part del Tribunal Constitucional” arran dels recursos d’insconstitucionalitat que han plantejat diverses comunitats autònomes, entre les quals Catalunya, i, de l’altra, que la majoria dels professionals afectats “estan propers a l’edat de jubilació”. 

A més, argumenta que la integració del personal de contingent i zona pot suposar un increment dels costos salarials, “en contra del mateix objectiu del reial decret de racionalització de la despesa”.

Pel que fa als metges APD, la CESM assenyala que la nova normativa deixa en mans de les comunitats autònomes la resolució dels cossos nacionals, com el personal funcionari al servei de les institucions sanitàries públiques, “la qual cosa originarà un final diferent per als integrants d’un mateix cos en els diferents territoris de l’Estat, en funció de com cada comunitat apliqui l’article  10 del reial decret”. 

MC ha liderat des d’un principi l’oposició al procés d’integració obligatòria dels facultatius APD i de contingent i zona i va demanar a la Generalitat la creació d’una mesa de negociació per intentar consensuar una sortida “el menys lesiva possible” per a aquests dos col·lectius.

Igualment, va sol·licitar per escrit al conseller de Salut, Boi Ruiz, la posada en marxa de les accions “polítiques, legals i administratives” oportunes, a fi que el govern espanyol deixés sense efectes el procés d’integració.