MC respon l’ICS que l’exclusió dels APD del cens és un "cop baix" fet per debilitar la força del sindicat a la sanitat pública

date Drupal\Core\Render\Markup(1)
 • contents
 • Available methods (4)
 • protected string -> string(565) " <!-- THEME DEBUG --> <!-- THEME HOOK: 'field' --> <!-- FILE NAME SUGGESTIONS: *…"
  
  <!-- THEME DEBUG -->
  <!-- THEME HOOK: 'field' -->
  <!-- FILE NAME SUGGESTIONS:
    * field--node--created--article.html.twig
    x field--node--created.html.twig
    * field--node--article.html.twig
    * field--created.html.twig
    * field--created.html.twig
    * field.html.twig
  -->
  <!-- BEGIN OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' -->
  <span property="schema:dateCreated" content="2015-02-03T16:56:23+00:00">dt., 03 febrer 2015 - 17:56</span>
  
  <!-- END OUTPUT from 'core/modules/node/templates/field--node--created.html.twig' -->
  
  
 • public static create($string) -> string|\Drupal\Component\Render\MarkupInterface
  Creates a Markup object if necessary.
  
  If $string is equal to a blank string then it is not necessary to create a
  Markup object. If $string is an object that implements MarkupInterface it
  is returned unchanged.
  
  @param mixed $string
  The string to mark as safe. This value will be cast to a string.
  
  @return string|\Drupal\Component\Render\MarkupInterface
  A safe string.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Component/Render/MarkupTrait.php:34
  public __toString() -> string
  Returns the string version of the Markup object.
  
  @return string
  The safe string content.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Component/Render/MarkupTrait.php:53
  public count() -> int
  Returns the string length.
  
  @return int
  The length of the string.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Component/Render/MarkupTrait.php:63
  public jsonSerialize() -> string
  Returns a representation of the object for use in JSON serialization.
  
  @return string
  The safe string content.
  
  Defined in <ROOT>/core/lib/Drupal/Component/Render/MarkupTrait.php:73

Una vegada publicat el cens de les eleccions sindicals de l’Institut Català de la Salut (ICS) que confirma l’exclusió dels facultatius d’Assistència Pública Domiciliària (APD), Metges de Catalunya (MC) es reafirma i valora la mesura com un "cop baix" de l’empresa contra el dret a la representació d’aquests professionals mèdics i un “moviment estratègic” perquè l’organització tingui més difícil repetir com a força amb major nombre de representants a la sanitat pública.

En un comunicat emès per l’ICS en resposta a MC, l’entitat justifica l’exclusió assegurant que com que els APD "no són professionals estatutaris, no poden participar en les eleccions als òrgans de representació de personal estatutari". I explica que "tenen la consideració legal de personal funcionari i, per tant, tenen dret a votar –i ser votats- en les eleccions per escollir la composició de la Mesa Sectorial de personal funcionari d’administració i tècnic de la Generalitat".

El sindicat mèdic replica que els facultatius d’APD "sempre han pogut votar en les eleccions de l’ICS" i mai s’ha qüestionat la seva pertinença a l’empresa "encara que ara es vulguin emparar en una sentencia del Tribunal Suprem de l’any 1994". Així, l’únic motiu possible per al canvi de criteri és, a parer de MC, la voluntat de “castigar” els professionals que no han volgut integrar-se a l’ICS i, de retruc, dificultar que una força sindical professional i independent sigui la més important de l’empresa en nombre de delegats.

A més, la derivació de la representació cap a la mesa general de la Funció Pública dilueix la capacitat dels metges d’APD de negociar les seves condicions de treball i salarials que "tenen particularitats molt diferents a les de la resta de funcionaris".

L’organització assenyala que la mesura suposa un greuge comparatiu respecte a altres professionals mèdics que també tenen un vincle legal amb administracions alienes a l’ICS, però als que es permet votar en les eleccions als òrgans de representació del personal estatutari, com és el cas dels metges catedràtics universitaris.