Nova plantofada de la justícia a les patronals sanitàries en el conflicte pel preu de l’hora de guàrdia mèdica

Un cop més, els tribunals de justícia han esmenat les patronals sanitàries en el conflicte obert amb Metges de Catalunya (MC) per la remuneració de les hores de guàrdia que realitzen els facultatius de la xarxa sanitària concertada. Una nova sentència ha tornat a donar la raó al sindicat mèdic i ha condemnat el Consorci Assistencial del Baix Empordà a abonar les hores d’extraordinàries (les que superen la jornada anual de 1.826,27 hores) realitzades per dos facultatius els anys 2013 i 2014 amb un retribució econòmica que iguali el preu de l’hora ordinària de treball, més un 10% corresponent als interessos de mora.

Malgrat que en aquests dos anys el VII Conveni col·lectiu de la XHUP (2005-2008) havia perdut la seva vigència i les relacions laborals es regien per pactes d’empresa o bé per modificacions de les condicions laborals imposades per via de l’article 41 (que en la seva majoria desregulaven el règim de jornada i descansos i el remetien a l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut), el magistrat del Jutjat Social número de 3 de Girona referma que les hores de treball que superen el màxim legal de 1.826,27 s’han de retribuir d’acord amb l’article 35 de l’Estatut dels Treballadors. És a dir, en cap cas el seu valor pot ser inferior al de l'hora ordinària.

A més, en resposta a l'argument esgrimit per l'entitat demandada (el règim de jornada i descansos del personal de la xarxa concertada es regula d’acord amb l'Estatut Marc), el magistrat reitera que, segons sentència del Tribunal Suprem, aquesta norma no és aplicable als treballadors de l’àmbit concertat, ja que el preu de l’hora extraordinària no es troba regulat en l’Estatut Marc.

En aquest sentit, és especialment remarcable que la sentència expliciti que, tot i que el VII conveni de la XHUP perdés la seva vigència el juliol de 2013 i que tant el posterior conveni sociosanitari com l’actual conveni SISCAT es remeten al règim de l'Estatut Marc pel que fa a la jornada i descansos, les hores extraordinàries només poden ser regulades pel que disposa l'article 35 de l'Estatut dels Treballadors i la jurisprudència del Tribunal Suprem i, per tant, el seu preu és, com a mínim, el mateix que el de l’hora ordinària.

Termini per reclamar les guàrdies de 2015
MC ha obert el termini perquè els facultatius de la xarxa sanitària concertada puguin reclamar que les hores de guàrdia de presència realitzades l’any 2015 siguin abonades al mateix preu que l’hora ordinària de treball. El servei jurídic del sindicat acceptarà sol·licituds fins al dia 31 d’octubre de 2016.