MC guanya una nova sentència al Suprem i acusa les patronals d’actuar de forma "pèssima" en el conflicte obert pel preu de l’hora de guàrdia

Una nova sentència del Tribunal Suprem sobre el preu de l’hora de guàrdia mèdica a la xarxa sanitària concertada (XHUP) torna a donar la raó a Metges de Catalunya (MC) i confirma que les hores d’atenció continuada de presència física s’han d’abonar, com a mínim, al mateix preu de l’hora ordinària, sense descomptar-hi cap altre concepte.

En una sentència anterior, l’alt tribunal va concloure que, a diferència del que reclamaven les empreses, les jornades de guàrdia han de ser valorades com a hores extraordinàries i de la seva retribució no es pot restar l’import percebut pel complement d’atenció continuada recollit al conveni de la XHUP.

En aquesta ocasió, el dictamen del Tribunal Suprem, que resol un recurs de cassació per unificació de doctrina presentat pel gabinet jurídic del sindicat mèdic (Col·lectiu AiDE) contra el Consorci Sanitari Parc Taulí de Sabadell, afegeix que les hores de lliurança retribuïdes, posteriors a la guàrdia de presència física i conegudes com a 'day off', tampoc es poden excloure del càlcul del preu de l’hora ordinària, ni entendre’s com a part ja abonada del total a percebre per la realització de jornades d’atenció continuada.

Així les coses, per segona vegada, el màxim òrgan judicial estableix que les hores de guàrdia que excedeixen la jornada anual màxima no es poden abonar a un preu inferior al de l’hora ordinària. Amb aquesta nova sentència, el Suprem desmunta tots els arguments esgrimits per les patronals en un conflicte obert des de fa més de 15 anys, temps durant el qual les empreses sanitàries concertades amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) han estat abonant les guàrdies mèdiques a un preu un 30% inferior al que fixa la llei.

Bypass legal
MC es felicita per la resolució definitiva d’un conflicte generat per l’actuació "pèssima" de les patronals sanitàries, obviant "una i altra vegada" els dictàmens judicials que al llarg d’aquests anys han donat la raó al sindicat mèdic, defensat pels advocats del Col·lectiu AiDE.

L’organització considera que els representants de les empreses han volgut fer un "bypass" de la llei, fixant en els pactes i convenis signats en els últims anys preus d’hora de guàrdia per sota del mínim legal. Aquesta va ser l’actuació en la signatura del conveni de la XHUP de l’any 2006 i torna a ser un objectiu empresarial en la negociació actualment oberta per a l’establiment d’un nou conveni col·lectiu de treball dels centres sanitaris concertats.

En aquest sentit, el sindicat assevera que "mai" acceptarà una clàusula en el conveni que contradigui allò sentenciat pels tribunals de justícia respecte els drets retributius dels facultatius.